Zmagania w Komisjach Sejmowych o zwiększenie budżetu PIP na 2015 r. Ciąg dalszy.

09 listopada 2014 | Bez kategorii

źródło - https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTln7BI1ZDZAVL7mMv90W_Dad6jydzD66O5COWGDxGUjQlN_iz0oAW dniu 6 listopada 2014 r. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 32 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

Minister Finansów poinformował, że zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2015 fundusz wynagrodzeń pozostanie zamrożony.

 

Zabierając głos Główny Inspektor Pracy, Iwona Hickiewicz m.in. zaapelowała, aby w przepisach ustawy okołobudżetowej wyłączających „mrożenie” budżetu uwzględniono Państwową Inspekcję Pracy m.in. z uwagi na zaplanowane na przyszły rok 70 nowych etatów niezbędnych dla realizacji stawianych przed Inspekcją zadań.

 

Komisja po przeprowadzeniu dyskusji przyjęła odpowiedź na dezyderat nr 32 (czyli de facto przyjęła do wiadomości stanowisko Rządu).  …..

 

Zamieszczamy odnośnik do odpowiedzi na dezyderat Komisji – (aktualnie na 09.11.2014r. na stronie Sejmu RP brak tego dokumentu w wersji elektronicznej)

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&KOP_20141030_d32

 

Publikujemy także odnośnik do relacji z posiedzenia Komisji – http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=3FAFC9375741ADB5C1257D81005176CD. Relacja i dyskusja dotycząca budżetu PIP od godz. 10.02 do godz. 10.35 .  Polecamy – warto obejrzeć.

 

W tym samym dniu Komisja Finansów Publicznych, kontynuując rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772), w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 7 października 2014 r. – rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

 

mono_pica_20121115_092325Przypomnijmy, że Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 22 października 2014 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie, jednocześnie wnosząc o zwiększenie środków na fundusz wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy do poziomu zaplanowanego w Najwyższej Izbie Kontroli na 2015 rok, tj. o 5,7% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

 

Opinię przedstawili posłowie: Arkadiusz Czartoryski (PiS) i Jarosław Pięta (PO), koreferat poseł Jan Łopata (PSL). W dyskusji posłowie pytali m.in. o wynagrodzenia i ich pochodne w NIK i PIP, koszty związane z wyjazdami służbowymi w NIK, wydatki na inwestycje.

 

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Stanisław Huskowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Hanna Majszczyk, Główny Inspektor Pracy – Iwona Hickiewicz, przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych – Grażyna Wróblewska oraz wiceprezes NIK – Wojciech Kutyła.

 

Publikujemy odnośnik do relacji z posiedzenia Komisji –

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=46C163EA78BBCD97C1257D81004F2960 Relacja i dyskusja dotycząca budżetu PIP od godz.14.15 do godz. 15.02 . Polecamy – warto obejrzeć.

 

Jaki będzie finał podjętych przez Głównego Inspektora Pracy działań zmierzających do zwiększenie budżetu naszej instytucji na przyszły rok – okaże się początkiem grudnia.

 

Ponawiamy apel o aktywnie wparcie tych działań Iwony Hickiewicz – Głównego Inspektora Pracy, która co warto podkreślić, od kilku miesięcy aktywnie zabiega o większy budżet dla PIP, starając się przynajmniej zniwelować skutki błędnych decyzji i zaniechań swoich poprzedników.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP wspiera te działania m.in. poprzez kierowanie korespondencji do odpowiednich władz, w tym petycji do Rady Ministrów, czy też listu otwartego do członków Komisji Finansów Publicznych, a ostatnio poprzez zainicjowanie akcji społecznej „zameiluj (do) swojego posła” (wpis na naszej stronie internetowej z 27.10.2014r.), którą co warto podkreślić poparł także Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Solidarni

 

W dalszym ciągu wszystko w rękach posłów, i nie są wykluczone różne scenariusze, więc nie dajmy im o sobie zapomnieć. Prowadźmy dalej działania lobbingowe, ZAMEJLUJMY (DO) SWOICH POSŁÓW !!!


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Zmagania w Komisjach Sejmowych o zwiększenie budżetu PIP na 2015 r. Ciąg dalszy.”