Zmniejszenie ? Nagły zwrot w przebiegu procedowania ustawy budżetowej na 2017 r., w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy.

05 grudnia 2016 | Bez kategorii

ciecia-budzetowe

 

Już niebawem okaże się,  jaki będzie finał działań podjętych przez Głównego Inspektora Pracy (co godzi się podkreślić, przy wsparciu organizacji społecznych reprezentujących pracowników PIP),   a zmierzających do zwiększenia budżetu naszej instytucji na 2017r, głównie w części obejmującej wynagrodzenia.

 

 

Przypomnijmy, że  w  dniu 18.10.2016 r. projekt budżetu PIP na 2017 r. poparła Rada Ochrony Pracy, 2 dni później sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, a w dniu 16.11.2016 omawiała go sejmowa Komisja Finansów Publicznych (dalej KFP).  Przyjęto jako oczywiste tezy przedstawione przez przewodniczącego ROP, posła Janusza Śniadka (PiS). Podkreślił on m.in., że projekt budżetu PIP na rok przyszły nie wzbudził zastrzeżeń posłów, został skonstruowany oszczędnie w zakresie zabezpieczenia administracyjnego funkcjonowania urzędu. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie nałożono bardzo dużo nowych zadań na inspekcję pracy, co uzasadnia potrzebę jej wzmocnienia kadrowego. Przypomniał także, iż od 2009 r. PIP pozostaje w tyle za innymi grupami zawodowymi administracji państwowej pod względem poziomu wynagrodzeń i ta niesprawiedliwa dysproporcja wymaga korekty. ….

 

Informujemy, iż ta sama sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 1.12.2016 r. przyjęła zgłoszoną przez jej przewodniczącego poprawkę o znacznym zmniejszeniu przedstawionych  dwa tygodnie wcześniej propozycji wydatków niektórych instytucji i urzędów. W odniesieniu do Państwowej Inspekcji Pracy jest to pokaźna kwota 15,147 mln  zł , która miała zrekompensować kolejne znaczne rozszerzenie nałożonych na PIP obowiązków ustawowych oraz pozwolić na powolne wychodzenie naszej instytucji z „czarnej dziury” płacowej, w której tkwimy od 2009 r.

 

Stało się to oczywiście „przy okazji” zmniejszania planowanych wydatków całemu  szeregowi podmiotów,  np. NIK – 2,7 mln zł, RPO – 3,85 mln zł, GIODO – 3,8 mln. zł, Krajowe Biuro Wyborcze  – 1,5 mln. zł, IPN – 36,5 mln. zł, Rzecznik Praw Dziecka – 1,0 mln. zł, KRS – 35,7 mln. zł.  Zmniejszenie budżetów kilku instytucji wywołało na sali – niezbyt zresztą ożywioną – dyskusję. W kwestii budżetu PIP z dużą determinacją występowała  wiceprzewodnicząca KFP, poseł Krystyna Skowrońska (PO), która nawiązując do poprzedniego posiedzenia KFP stwierdziła: „[…] to znaczy, że nasze siedzenie na Komisji   i omawianie podwyżek w tej części i  możliwości  zrównania   wynagrodzeń  pracowników inspekcji pracy – poszło z dymem. Ta poprawka kasuje wszystko.  Dalej poseł Skowrońska zapytała, czy nie jest wobec tego zagrożony m.in. w PIP  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, określony przez ministra na 1.3%. Jej wystąpienie zakończyło się dość dramatycznym podsumowaniem, iż o wynagrodzenia w inspekcji posłowie obu obozów, także w poprzedniej kadencji mocno się bili, że w inspekcji są najniższe wynagrodzenia i  dotyczy  to rzeszy pracowników.  Poprawkę powyższą,  mającą numer 112 –  Komisja przegłosowała stosunkiem głosów 23:11.

 

Przy okazji także – i to jest element pozytywny – mogliśmy się dowiedzieć z ust przewodniczącego KFP, posła Jacka Sasina, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest jedną z instytucji „pozostających w sporze z rządem”, a więc w przegłosowanym zmniejszeniu wydatków PIP nie ma żadnych podtekstów.

 

Niewielka to jednak pociecha. Czy głosowanie to oznacza fiasko starań podejmowanych przez Głównego Inspektora Pracy o większy budżet PIP  na przyszły rok?  Mamy nadzieję że jednak nie. Jest jeszcze kilka możliwości działania, mamy chociażby liczących się i mających wpływy w najwyższych kręgach władzy partnerów społecznych – i ufamy, że wszystkie te możliwości zostaną skutecznie wykorzystane.

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z organizacjami związkowymi działającymi w PIP kieruje do sejmowych decydentów apel o poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, w brzmieniu zaproponowanym przez Głównego Inspektora Pracy, a popartym w dniu 18.10.2016 r. przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozytywnie zaopiniowanym w dniu 20.10.2016 r. przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej.

 

Ponadto, chcąc wesprzeć prowadzone przez wiele osób działania, wzorem roku 2014 proponujemy wspólną akcję:

Zamejluj (do) swojego posła

 

Wyślij w ciągu najbliższego tygodnia  maila do wybranego/wybranych posła/posłów   w szczególności  należących do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oraz zasiadających w Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP,  bo to właśnie do nich należy  decyzja, czy w 2017r. będziemy mogli być bardziej godnie i sprawiedliwie wynagradzani.    

 

Niech każdy napisze co mu leży „na sercu”. Wystarczy może jedno zdanie:

 

„Panie Pośle/Pani Poseł.  Proszę o wsparcie propozycji budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 r.  przedstawionej przez Głównego Inspektora Pracy, zgodnie z rekomendacją Rady Ochrony Pracy oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.”

 

 

Transmisja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 1.12.2016 r:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=58919E3DE7F95FBBC125807500424B65  (interesujące fragmenty: 13:57, 14:17)

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.