„Bene de patria meritus”

06 stycznia 2019 | Bez kategorii

W dniu 3. stycznia 2019 r. przypadła okrągła, stuletnia rocznica podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, który został opublikowany w Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 5, z datą 13. stycznia 1919 r.

 

Pomimo tego że dekret ten obejmował tylko b. zabór rosyjski, a droga do objęcia nadzorem inspekcji pracy całego terytorium Rzeczypospolitej była bardzo daleka (w Poznaniu wybucha właśnie Powstanie Wielkopolskie, inspektorzy przemysłowi z Galicji zostaną włączeni w struktury PIP na początku lat 20-tych, a inspektorzy śląscy aż za 10 lat) – właśnie ten dzień 3. stycznia umownie przyjmujemy za datę jubileuszową współczesnej Państwowej Inspekcji Pracy, która pomimo zerwania ciągłości historycznej z tamtą instytucją, jest spadkobiercą tradycji  Inspekcji Pracy II Rzeczypospolitej.

 

Uznając historię przedwojennej Inspekcji Pracy za jeden z kamieni węgielnych naszej codziennej służby, w Waszym imieniu przedstawiciele SIPRP oraz obu współdziałających z nami organizacji związkowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy – w przeddzień oraz w sam dzień jubileuszu PIP, złożyliśmy, jako dowód pamięci i czci, skromne wiązanki kwiatów na mogiłach osób zasłużonych dla powstania i działania przedwojennej Państwowej Inspekcji Pracy: ……

  • Marszałka Józefa Piłsudskiego (na Wawelu)
  • Głównego Inspektora Pracy Franciszka Sokala (na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie)
  • Głównego Inspektora Pracy Mariana Klotta de Hiedenfeldt (na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie)
  • Okręgowego Inspektora Pracy we Lwowie i przedstawiciela PIP przy Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie Arnulfa Nawratila (na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie)

 

Złożyliśmy także skromną wiązankę kwiatów przy sarkofagu Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Prezydent prof. Lech Kaczyński był współtwórcą i sygnował obowiązującą obecnie ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r.

 

Bene de patria meritus

Cześć Ich Pamięci!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do pobrania:

 

http://www.siprp.pl/kwiaty-na-mogile-mariana-klotta-de-heidenfeldt/

http://www.siprp.pl/bene-de-patria-meritus-kwiaty-od-inspektorow-pracy-na-grobie-mariana-klotta-de-heidenfeldt/

http://www.siprp.pl/pamietamy-kwiaty-od-pracownikow-pip-na-grobie-mariana-klotta-de-heidenfeldt/

http://www.siprp.pl/pamietamy-kwiaty-od-inspektorow-pracy-na-grobie-mariana-lotta-de-heidenfeldt/

http://www.siprp.pl/galeria/marian-klott-de-heidenfeldt/

http://www.siprp.pl/w-dowod-pamieci-i-wdziecznosci/

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.