BHP przy obsłudze żurawi – ciąg dalszy. Ważne spotkanie w Ministerstwie Rozwoju.

14 listopada 2016 | Bez kategorii

z18506216vdf-operatorzy-zurawi

 

Niedawno informowaliśmy P.T. Czytelników naszej strony internetowej o społecznych inicjatywach rozwiązania problemu braku uregulowań prawnych obejmujących pracę operatorów żurawi – które stały się wszak wszechobecnym elementem krajobrazu naszego pięknego kraju.

 

 

Wspomnieliśmy także  nieczęsto spotykaną inicjatywę – wystąpienie w sprawie BHP Rzecznika… Praw Obywatelskich.  ( http://www.siprp.pl/krawiec-domy-buduje-murarz-szyje-ubrania-rzecznik-praw-obywatelskich-wystepuje-z-inicjatywa-wydania-waznego-przepisu-bhp/). Oczywiście, należy podzielić pogląd, że luka legislacyjna w tym zakresie zwiększa ryzyko wypadkowe w budownictwie i stanowi ważny problem społeczny.

 

pl_logo_mrInformujemy, iż w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 13 odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju spotkanie związane z wysłuchaniem opinii w zakresie tworzonego  rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze żurawi  oraz mające na celu zapoznanie się problemami, zarówno w sektorze budownictwa jaki i w innych gałęziach gospodarki, gdzie wykorzystywane są tego typu maszyny.  Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w tej grupie roboczej.

 

Mamy nadzieje, że – szczególnie na etapie skonkretyzowanego  projektu –  będzie okazja do zaprezentowania i włączenia w procedowane rozporządzenie rozwiązań proponowanych od lat przez Państwową Inspekcję Pracy. Mamy również nadzieję na owocną współpracę w tym zakresie z Głównym Inspektoratem Pracy, jak  było to w trakcie prac nad rozporządzeniem dotyczącym ciężkich maszyn budowlanych i drogowych ( http://www.siprp.pl/propozycje-zmian-w-rozporzadzeniu-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzesnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzadzen-technicznych-do-robot-ziemnych/

 

http://www.siprp.pl/opinia-siprp-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-podczas-eksploatacji-maszyn-do-robot-ziemnych-budowlanych-i-drogowych/ ).

 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Szanownych Koleżanek i kolegów o podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami, casusami i wreszcie pomysłami  dotyczącymi  zarówno rzeczonych żurawi jak i ich operatorów – i przesłanie ich na adres Zarządu Głównego SIPRP adres zarzad@siprp.pl w terminie do 15 grudnia 2016 r.  Na pewno nasz głos powinien być, zarówno w dyskusji jak i redakcji przepisu uwzględniony!


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.