Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn […] do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

10 lipca 2016 | Bez kategorii

SIPRP - logoJak już pisaliśmy wcześniej (patrz: komunikat na stronie SIPRP z dnia 21.06.2016 r.), po zebraniu opinii środowiska inspektorów pracy, a także po dokonaniu uzgodnień z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy – do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju p. Tadeusza Kościńskiego skierowaliśmy opinię do projektu  rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Zaznaczamy, iż uczestniczyliśmy aktywnie w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo, w roboczym spotkaniu uczestniczył silny i zjednoczony  zespół w składzie wiceprezes SIPRP kol. Zbigniew Sagański oraz gł. specjalista w GIP kol. Mirosława Kamińska. Zaprezentowaliśmy wspólne stanowisko, które częściowo zostało uwzględnione w kolejnej wersji załącznika do projektu rozporządzenia.

 

Nasza opinia do aktualnej wersji rozporządzenia jest pozytywna, aczkolwiek podtrzymujemy w nim trzy ważne – naszym zdaniem – uwagi…….

 

Podstawową sprawą dla poprawy bezpieczeństwa pracy – zdaniem SIPRP  – jest ujęcie w rozporządzeniu także innych rodzajów robót, nie tylko ziemnych, budowlanych i drogowych. Dane którymi dysponujemy wskazują, że znaczna część poważnych wypadków z udziałem wymienionych w załączniku maszyn ma miejsce w gospodarce leśnej, komunalnej, magazynowaniu itp.

 

Zdaniem SIPRP, jest to dobra okazja, żeby definitywnie skończyć z tzw. „Polską resortową”, zjawiskiem charakterystycznym dla bardzo już historycznie odległej epoki. Minister Rozwoju ma pełną delegację ustawową, aby swoim rozporządzeniem wpłynąć na poprawę stanu bhp we wszystkich branżach gospodarki.

 

kprmZ uwagi na doniosłość problemu, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od trybu konsultacyjnego wystąpi więc  do Prezesa Rady Ministrów o spowodowanie rozciągnięcie zakresu podmiotowego ww. rozporządzenia na wszystkie gałęzie gospodarki, w których eksploatowane są wyspecyfikowane w nim maszyny i urządzenia.

 

 

Załącznik:   opinia SIPRP z 27.06.2016 r.

 

aktualizacja 20.07.2016r.

 

link do opinii na stronie RCL wniesionych w ramach konsultacji publicznych

 

link do opinii SIPRP na stronie RCL

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.