Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – konsultacje społeczne.

21 czerwca 2016 | Bez kategorii

konsultacje społeczneDo Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt zmian w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – w celu wyrażenia opinii.

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja ekspercka brało  udział w spotkaniu roboczym poświęconym zaprezentowaniu i omówieniu propozycji zmian w ww. rozporządzeniu. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu spotkaniach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu środowiska inspektorów pracy, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać propozycje zmian w przepisach, a także odnosić się do innych przedstawianych propozycji. Konferencja odbyła się w dniu 17.03.2016 r. w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju. ………

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy obecnie do lektury zamieszczonego na końcu projektu z 15.06.2016r. wraz z uzasadnieniem. Czasu na zajęcie stanowiska zostało niewiele dlatego zachęcamy do przekazywania do 27.06.2016 r. swoich opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

O dalszym przebiegu prac informować będziemy na bieżąco.

 

do pobrania:

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12286504/12359040/12359041/dokument226429.pdf

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12286504/12359040/12359042/dokument226431.pdf

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.