Committe on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW

25 marca 2012 | Bez kategorii

 

Kilka dni temu do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przekazana została informacja o konsultacji społecznej  projektu sprawozdania Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania: projekt VII i VIII Sprawozdania okresowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet (CEDAW), obejmujący okres od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2010 r. Państwowa Inspekcja Pracy  jest jedną z niewielu instytucji, która problematyką tą zajmuje się systematycznie, szczególnie po włączeniu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu do Kodeksu pracy.

 

Do pobrania projekt sprawozdania wraz z aneksem:

 

CEDAW do konsultacji

 

CEDAW do konsultacji –  anex

To sprawa bardzo pilna i ważna – dlatego prosimy o zgłaszanie na adres Zarządu Głównego SIPRP ewentualnych uwag i wniosków w zakresie ww. projektu do dnia 29.03.2012 r.  

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Committe on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW”

  • 1 Dosia napisał(a):

    Nasza praca jest przez prawie wszystkich pomijana i przez to słabo wynagradzana. Jeżeli sami nie będziemy się domagać by nasz wkład pracy dostrzegano to dalej tak będzie. Informacja o tym co PIP robi w tej materii jest szczątkowa – GIP powinien pilnie wnieść uwagi do tego projektu.