SIPRP, a symbole Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu organów państwowych instytucji kontrolnych (ciąg dalszy).

16 października 2021 | Bez kategorii

 

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP w dniu 13 października 2021 r. przesłał do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowisko zawierające uwagi SIPRP w zakresie projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czytelnicy naszej strony internetowej zapewne pamiętają, że SIPRP już od niemal 10 lat  konsekwentnie zabiega, aby zarządzeniem głównego inspektora pracy odpowiednie elementy symboliki państwowej znalazły się przynajmniej w najważniejszych dokumentach urzędowych i pismach sporządzanych przez organy PIP – inspektorów pracy, tak jak ma to miejsce w przypadku pism sporządzanych przez pozostałe organy PIP: tj. głównego inspektora pracy i okręgowych inspektorów pracy.

Niestety postulat ten był konsekwentnie – ale co należy zauważyć także arbitralnie – odrzucany przez wszystkich kolejnych głównych inspektorów pracy sprawujących tę funkcje przez ostatnie 10 lat.

 

Z niejakim ubolewaniem zauważyć również należy, że Państwowa Inspekcja Pracy to chyba jedyna podległa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej państwowa instytucja kontrolna, która na swojej stronie internetowej konsekwentnie nie eksponuje Godła RP.

 

Niestety pomimo apeli SIPRP, a nawet petycji Związku Zawodowego Pracowników PIP – stan ten przez ostatnie lata nie uległ żadnej zmianie.

 

Pewną nadzieję stwarza procedowana właśnie ustawa o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na fakt, że skierowany do uzgodnień i opiniowania projekt tejże ustawy (numer z wykazu UD219) – również  nie odnosi się wprost do organów kontroli państwowej oraz organów państwowych instytucji kontrolnych, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej postuluje, aby art. 6 ust. 1 pkt 1 procedowanej ustawy nadać brzmienie „organy władzy państwowej i organy państwowych instytucji kontrolnych”. Alternatywnie można po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu „organy państwowych instytucji kontrolnych”. …

 

Serdecznie dziękujemy za przekazane uwagi i zapraszamy do dalszego wspierania naszej działań pro bono. 

 

 

Chętnych odsyłamy do publikacji, w której zawarliśmy zestawienie licznych starań SIPRP w zakresie dotyczącym  elementów symboliki państwowej – podejmowanych od początku funkcjonowania  Stowarzyszenia – http://www.siprp.pl/jaki-znak-twoj-o-polskich-symbolach-cd/

 

 

do pobrania

 

opinia  SIPRP do projektu ustawy o symbolach państwowych RP  

 

zamieszczona na stronie RCL  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351953/katalog/12820787#12820787

 

projekt ustawy – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351953/12820793/12820794/dokument524219.pdf

 

załącznik – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351953/12820793/12820794/dokument524225.pdf

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.