„Jaki znak Twój ? O polskich symbolach cd”.

16 sierpnia 2018 | Bez kategorii

 

 

W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, i w dzień po obchodzonej szczególnie uroczyście rocznicy „cudu nad Wisłą” zachęcamy czytelników naszej strony internetowej do zapoznania się z publikacją na temat symboli narodowych zamieszczoną na stronie http://www.lobierun.edu.pl/20170919hercz1  

 

 

Tematykę należytego wyeksponowania symboliki państwowej w działalności inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy (a także całego Urzędu) Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej omawiało na łamach strony internetowej www.siprp.pl wielokrotnie – informując w publikacjach tam zawartych o apelach SIPRP kierowanych od 6 już lat do kolejnych głównych inspektorów pracy.

 

 

Postulowaliśmy więc wielokrotnie, aby organom Państwowej Inspekcji Pracy: inspektorom pracy, podobnie jak okręgowym inspektorom pracy (i ich zastępcom) oraz głównemu inspektorowi pracy (i jego zastępcom) – umożliwić eksponowanie wizerunku orła ustalonego dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej w drukach urzędowych i pismach kierowanych do podmiotów kontrolowanych oraz do obywateli.  Apelowaliśmy także, co w obecnym czasie wydaje się oczywiste, aby także na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy wyeksponowano należycie Godło Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Byliśmy przekonani, że w roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i w roku poprzedzającym jubileusz 100 rocznicy powołania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Inspekcji Pracy – sprawa ta znajdzie swój szczęśliwy finał.

 

Niestety, z odpowiedzi, której udzielił nam główny inspektor pracy Pan Wiesław Łyszczek dowiedzieć się można, że symbole państwowe w systemie identyfikacji wizualnej PIP stosowane są szeroko w działalności Urzędu i obecny zakres ich stosowania uważa za wystarczający. …..

 

Skan przykładowej korespondencji w tej sprawie umieszczamy na końcu niniejszej publikacji, i zachęcamy do samodzielnego wyszukania godła państwowego wśród setek zapisów i fotografii zamieszczonych w ostatnich sześciu latach na stronie internetowej Urzędu.

 

Cóż, jak wielokrotnie pisaliśmy „kropla drąży skały”, i liczymy w dalszym ciągu, że przed tegorocznym Narodowym Świętem Niepodległości Orzeł Biały zagości przynajmniej na stronie internetowej www.pip.gov.pl, która to znajduje się w gronie kilku ostatnich instytucji państwowych, które takiej potrzeby ciągle nie widzą.

 

Link do pełnej treści publikacji na temat symboli narodowych – http://www.lobierun.edu.pl/20170919hercz1

 

Skan pisma SIPRP do GIP_str_1

Skan pisma SIPRP do GIP_str_2  ,  

 

Ponaglenie z 6.04.2018 

 

Odpowiedź GIP z 13.04.2018 

 

Linki do przykładowych wpisów na stronie SIPRP w tematyce symboliki państwowej

 

http://www.siprp.pl/nie-tylko-reprezentacja-polski-godlo-panstwowe-w-pip/

 

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-czyzby-zalosny-koniec-naszej-obywatelskiej-inicjatywy-2/

 

http://www.siprp.pl/inspektor-pracy-ma-prawo-do-poslugiwania-sie-godlem-rzeczypospolitej-polskiej/

 

http://www.siprp.pl/podsumowanie-sondazu-nr-18-czy-wydawane-przez-inspektorow-pracy-pip-decyzje-wystapienia-a-takze-inne-pisma-kierowane-do-obywateli-powinny-byc-opatrzone-wizerunkiem-orla-ustalonym-dla-godl/

 

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-zawiadomilismy-prokurature-o-popelnieniu-przestepstwa/

 

http://www.siprp.pl/symbolika-panstwowa-w-pracy-organow-pip-nasz-kolejny-apel-do-glownego-inspektora-pracy/

 

http://www.siprp.pl/cenna-inicjatywa-posla-jozefa-brynkusa-kukiz15-moze-w-roku-poprzedzajacym-100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-warto-doprowadzic-do-wprowadzenia-jednolitych-zasad-stos/

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.