Podsumowanie sondażu nr 18 „Czy wydawane przez inspektorów pracy PIP decyzje, wystąpienia, a także inne pisma kierowane do obywateli – powinny być opatrzone wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, na straży praw której stoi PIP ?”

30 czerwca 2013 | Bez kategorii

sondażGłosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 15.05.2013 r. – 15.06.2013 r.  W tym okresie odnotowano ok. 3200 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących 90opowiedziało sięza tym, aby wydawane przez inspektorów pracy PIP decyzje, wystąpienia, a także inne pisma kierowane do obywateli – były opatrzone wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie 10% głosujących miało odmienne zadanie w tym zakresie.

 

Naszym wytrwałym czytelnikom przypominamy, że z uporem godnym właśnie tej sprawy, dwukrotnie zwracaliśmy się do poprzedniego Głównego Inspektora Pracy z takim postulatem, jednak spotykaliśmy się z odmową, ciągle de facto podtrzymywaną. Z pewną dozą optymizmu zauważamy jednak, że od tego czasu stan faktyczny uległ pewnej cichej zmianie, ponieważ do grona dotychczasowych 19 osób w Państwowej Inspekcji Pracy, którzy w dokumentach firmowych posługiwali się symbolem orła ustalonym dla Godła RP tj. Głównego Inspektora Pracy (i jego zastępców) oraz Okręgowych Inspektorów Pracy dołączyli także zastępcy okręgowych inspektorów pracy, czyli przynajmniej kolejne 32 osoby. Tak więc (jaką by nie była) argumentację byłego Głównego Inspektora Pracy należy uznać za nieaktualną, bowiem stwierdzono wówczas, że żadnych zmian w tej materii się nie przewiduje. Odetchnęliśmy także z ulgą, bo jakich by kryteriów się nie doszukiwać, to wychodziło nam na to, że ówcześnie jedynym, jasnym i obiektywnym kryterium uprawniającym do posługiwania się godłem, było to czy organ porusza się w służbowym samochodzie z kierowcą. Teraz wiemy przynajmniej, że to nie jest kryterium jedyne. ….

 

Przypominamy, że w międzyczasie zdanie w sprawie orzełka zdążył zmienić nawet sam Prezes Grzegorz Lato (sprawiający długo wrażenie człowieka odpornego na jakiekolwiek sygnały zewnętrzne), w sprawę symboliki urzędów zaangażował się autorytet Prezydenta RP, a orły wróciły na strony internetowe i papiery firmowe wielu urzędów i instytucji centralnych, z których na fali bezkrytycznego i bezmyślnego modernizmu zostały po cichu usunięte. Jednoznaczne stanowisko wyraziła także Komisja Heraldyczna przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

 

Zatem obecnie w Państwowej Inspekcji Pracy tylko organ na którym opiera się cała działalność kontrolna i nadzorcza (czyli inspektorzy pracy) – nie może posługiwać się tym symbolem państwowym w pismach kierowanych do podmiotów kontrolowanych i obywateli w imieniu właśnie instytucji państwowej. Pominąwszy względy merytoryczne i szacunek zarówno dla inspektorów pracy, którzy powinni czuć w swojej pracy wsparcie autorytetu Państwa, jak i interesariuszy PIP – trudno wytłumaczyć dlaczego nie uwzględniono opinii środowiska inspektorów pracy reprezentowanych przez SIPRP, ale również, uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Pracowników PIP, który to związek jest największą reprezentacją pracowników PIP?.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Pospolitej Polskiej nie ustaje w staraniach o to, by wydawane przez inspektorów pracy PIP decyzje, wystąpienia, a także inne pisma kierowane do obywateli były opatrzone wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i skierowało w tej sprawie pisma m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministra Administracji i Cyfryzacji. Skierujemy oczywiście w tej sprawie kolejną uprzejmą prośbę do Głównego Inspektora Pracy.

 

Kliknij wskazany link – warto zobaczyć

http://www.youtube.com/watch?v=RXjuQ0wyIWA

http://www.youtube.com/watch?v=a0m1TL6eHL0

http://www.youtube.com/watch?v=ZlxNxW7VjyU

 

W następnym sondażu zapytamy Was:

 

Czy w Państwowej Inspekcji Pracy powinna być wprowadzona zasada, że pracownikom, którzy oprócz dotychczasowych obowiązków realizują zadania osób które przechodzą na emeryturę – powinno być w ramach posiadanego budżetu przyznane wyższe wynagrodzenie?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.