Sygnaliści widzą więcej. Rozmowa z Anną Wojciechowską-Nowak, kierownikiem programu operacyjnego Odpowiedzialne Państwo w Fundacji im. Stefana Batorego.

24 stycznia 2016 | Bez kategorii

atest.1601

 

Zapraszamy czytelników naszej strony internetowej do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w zaprzyjaźnionym miesięczniku ATEST.OCHRONA PRACY nr 1/2016 „Sygnaliści widzą więcej”. Redaktor naczelna „Atestu”, Zofia Lejko na temat „whistleblowerów” rozmawia z Anną Wojciechowską-Nowak, kierownikiem programu operacyjnego Odpowiedzialne Państwo w Fundacji im. Stefana Batorego. Obydwie Panie przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy.

 

Sygnaliści to osoby, które ujawniają informacje na temat nieprawidłowości w swoim otoczeniu zawodowym. Co ważne, robią to w dobrej wierze – występują w obronie wartości, które są istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Dzięki nim wychodzi na jaw wiele nadużyć i nieprawidłowości, których konsekwencje ponosi całe społeczeństwo.

 

Przypomnieć wypada że rozwiązania dotyczące ochrony sygnalistów (whistleblowerów) – to jeden z podstawowych obszarów aktywności naszego stowarzyszenia. Wspieramy w tym zakresie działania organizacji pozarządowych (NGO), prowadzone pod auspicjami Fundacji im. Stefana Batorego. Prezes SIPRP jest członkiem Grupy Ekspertów ds. Sygnalistów przy Fundacji Batorego. Zagadnieniu temu poświęciliśmy przez już ponad trzy lata kilkanaście publikacji, uczestniczyliśmy np. w dyskusji na ten temat na antenie radiowej „Trójki”. A oto przykładowe daty naszych publikacji na temat „whistleblowerów”: 2.03.2015r. 16.01.2015r.   13.01.2015r.   4.12.2014r.   6.07.2014r.   8.12.2013r.   28.11.2013r. 3.02.2013r. 19.12.2012r. 30.11.2012r.

………

Sygnaliści w niektórych krajach, w szczególności anglosaskich, objęci są ustawową ochroną prawną , odrębną od ogólnych zasad prawa pracy np. w Wielkiej Brytanii (Public Interest Disclosure Act), USA (Whistelblower Protection Act oraz Sarbanes-Oxley Act), Kanadzie.   W USA np. jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie regulacji dotyczącej ochrony sygnalistów jest Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Nie jest wykluczone więc, że obszar ten w przyszłości znajdzie się w obszarze zainteresowań Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego też Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, bazując  na doświadczeniach wynikających z rozpatrywania przez inspektorów pracy skarg (w skali roku ponad 40 tysięcy)  zgłosiło szereg uwag do założeń projektu ustawy, m.in. dotyczących trybu potwierdzania tożsamości osób składających skargi (zjawisko „podszywania” pod inną osobę), racjonalności i kierowania się interesem publicznym przez organy państwa w konfrontacji z tzw. „pieniaczami sądowymi” czy  potrzebę  dokonania akceptowanej powszechnie  wykładni kluczowego pojęcia „działania w dobrej wierze”.

 

atest.16011sCieszy nas, że tym zagadnieniem zajął się także nasz branżowy miesięcznik. Zachęcamy jeszcze raz do zapoznania się z całością publikacji „Atestu”, która – miejmy nadzieję- przyczyni się do popularyzacji tego pojęcia „whistleblowingu” także w szerokich kręgach „behapowców” oraz innych osób zajmujących się w na poziomie pracodawców praktycznym stosowaniem przepisów prawa pracy.

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w „Ateście”, a bardziej dociekliwych do przejrzenia także  ww. publikacji na stronie internetowej naszego stowarzyszenia.

 

 

Publikacja do pobrania:

 

http://www.atest.com.pl/teksty,aa1601_1

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.