Symbolika państwowa w pracy organów PIP. Nasz kolejny apel do głównego inspektora pracy.

06 grudnia 2015 | Bez kategorii

Godło RPStowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, korzystając z konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej, po raz kolejny zwraca się do głównego inspektora pracy z prośbą o wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających organom PIP – inspektorom pracy – posługiwanie się w pismach urzędowych (w szczególności w decyzjach, wystąpieniach, a także w innych pismach kierowanych do obywateli) wizerunkiem orła, ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. …..

 

 

Jako stowarzyszenie reprezentujące środowisko inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy trzykrotnie już wnioskowaliśmy, zarówno do poprzedniego jak i obecnego głównego inspektora pracy – o przywrócenie inspektorom pracy prawa do posługiwania się symboliką związaną z pełnioną przez nich służbą państwową.

 

Niestety, za każdym razem spotykaliśmy się ze zdecydowaną odmową, pomimo iż nasz wniosek wynika zarówno z pobudek patriotycznych jak i utylitarnych, godnych uwzględnienia w procesie doskonalenia pracy urzędu. Jego realizacja nie wiąże się z poniesieniem przez instytucję istotnych dodatkowych kosztów.

 

Pominąwszy względy merytoryczne i szacunek zarówno dla inspektorów pracy, którzy powinni czuć w swojej pracy wsparcie autorytetu Państwa, jak i szacunek dla obywateli Rzeczypospolitej – interesariuszy PIP – trudno jest zrozumieć, dlaczego główny inspektor pracy nie uwzględnił także zbieżnego z wnioskiem SIPRP stanowiska przedstawicieli najliczniejszej reprezentacji pracowników PIP, czyli uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Pracowników PIP z 2012 r.

 

Trzeba wskazać, że inspektor pracy PIP jest organem Państwowej Inspekcji Pracy, o kompetencjach określonych przez ustawę, uprawnionym do używania wizerunku orła, ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej przez art. 2a ustawy z 31 01 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 2005, nr 235, poz. 2000 ze zm.).

 

Z tego zaszczytnego prawa dotychczas korzystało jedynie kierownictwo urzędu, tj. główny inspektor pracy i jego zastępcy oraz kadra zarządzająca średniego szczebla, czyli okręgowi inspektorzy pracy.

 

Jedynym efektem naszych dotychczasowych interwencji jest rozciągnięcie tego przywileju i zaszczytu na niższe szczeble kadry kierowniczej tj. na zastępców okręgowych inspektorów pracy. Trudno zresztą znaleźć merytoryczne i logiczne uzasadnienie tego stanu, gdyż zarówno zastępcy głównego inspektora pracy, jak i zastępcy okręgowych inspektorów pracy – w przeciwieństwie do inspektorów pracy – nie byli i nie są organami Państwowej Inspekcji Pracy uprawnionymi do używania wizerunku orła, ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zatem obecnie w Państwowej Inspekcji Pracy jedynie organy które prowadzą działalność kontrolną i nadzorczą urzędu, czyli inspektorzy pracy – z woli głównego inspektora pracy – nie posługują się symbolem państwowym w pismach urzędowych kierowanych w imieniu instytucji państwowej którą reprezentują do kontrolowanych podmiotów i obywateli.

 

Wskazujemy przy tym, że pozytywne rozpatrzenie przez głównego inspektora pracy naszego wniosku nie wymaga ani zmiany prawa, ani praktyki jego stosowania, lecz jest leżącą w gestii szefa urzędu czynnością o charakterze techniczno-administracyjnym.

 

Nie powinno budzić wątpliwości, iż godło państwowe na dokumentach podpisywanych przez inspektora pracy ma istotne znaczenie dla kształtowania wzajemnych relacji: organ PIP – obywatel/podmiot kontrolowany.

 

Jesteśmy przekonani, że godło państwowe stosowane powszechnie na dokumentach sporządzanych przez inspektorów pracy przyczyni się do podniesienia nie tylko prestiżu inspektorów pracy PIP, ale także prestiżu całego urzędu.

Ważną przesłanką dla wystosowania naszego wniosku po raz kolejny – jest postawa zarówno Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Prezesa Rady Ministrów – którzy ze szczególną atencją odnoszą się do barw i symboli narodowych, wskazując właściwe wzorce innym instytucjom państwowym i obywatelom. Skutkiem tego są już pozytywne zmiany w symbolice także wielu urzędów. Liczymy, iż wśród nich znajdzie się także Państwowa Inspekcja Pracy.

My chcemy orła - źródło - https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGTlGOR2UJ7NzYrE4AU-M4tRH4O9I5ZAiDZ-cgT0jx6HAcceVYg3vnU3U

 

Wnioskujemy wobec tego po raz kolejny, aby główny inspektor pracy skorzystał z prerogatyw określonych w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – i wprowadził wizerunek orła ustalony dla godła państwowego do dokumentów urzędowych sporządzanych przez inspektorów pracy dla wypełniania określonych przez ustawę zadań organów Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

Oczekujemy, iż przy życzliwym wsparciu naszej inicjatywy przez Marszałka Sejmu, właściwe komisje sejmowe oraz Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP – do których pismo niniejsze również kierujemy – postulat inspektorów pracy, których mamy zaszczyt reprezentować, tym razem zostanie uwzględniony.

 

do pobrania – PDF pisma SIPRP

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 12 do wpisu “Symbolika państwowa w pracy organów PIP. Nasz kolejny apel do głównego inspektora pracy.”

 • 1 bingo napisał(a):

  Zasadniczym problemem – wg mojej oceny – nie jest stosowanie lub nie stosowanie godła państwowego w pismach urzędowych – to jedynie skutek, fragment szerszego i bardziej niebezpiecznego zjawiska. Jakiego? Wg mnie po prostu braku należytego szacunku dla wartości i symboli narodowych, co może prowadzić do prawdziwych patologii…Wystarczy przypomnieć trudy i przeszkody w batalii obywatelskiej sprzed roku o rzecz wydawałoby się oczywistą: umieszczenie na stałe flagi narodowej na Zamku Królewskim na Wawelu! Albo zaglądnąć na stronę główną PIP, i nie tylko tej instytucji – czy ktoś postronny domyśliłby się, że tu chodzi o urząd RP a nie firmę komercyjną? Gdzie są jakiekolwiek symbole narodowe (barwy, godło)? Wygląda to tak, jakby urząd odcinał się od symboli, które przecież powinien reprezentować i z dumą propagować? A tu prędzej znajdziemy symbolikę UE… Wstyd i tyle w temacie!

 • 2 bryyan napisał(a):

  Przecież GIP to prawie minister – tylko bez teki. Przecież GIP to świadectwo czystości i braku korupcji urzędniczej. Przecież GIP to samo dobro i szczęście dla klasy robotniczej… Co tam jakiś orzeł – GIP-owi i tak nikt skrzydeł nie skróci. Niechże te IP-y myślą, że są ważni, a dla nas najważniejsza jest administracja i GIP w całym PIP!!!!

 • 3 legionista napisał(a):

  to tak flaga UE to szmata…. prawda?? wstyd i tle w temacie- istotnie bardzo poważny problem poruszyliście jak to kolega bingo ujął – zasadniczy…. zgroza co wy ludzie macie w głowach….

 • 4 Ciekawy napisał(a):

  Ciekawe co tym razem wymyśli GIP, by wniosku SIPRP nie zrealizować, czy będzie to tradycyjne „nie bo nie”, czy też tym razem coś innego?

 • 5 ALF napisał(a):

  do legionisty – co prawda każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale bez przesady – żadnej flagi nie powinno się nazywać szmatą. Najładniejszą z flag jest jak dla mnie biało-czerwona. Patriotyzm w ostatnich latach nie był w modzie – wystarczy wejść na stronę PIP, by się o tym przekonać. Nie ma tam Godła RP i poza logo PIP nie znalazłem tam żadnych barw, czy symboli narodowych – choć to Urząd państwowy utrzymywany z budżetu państwa – to powinien być powód do wstydu. Orzeł na dokumentach rzędowych IP nic GIP-a nie kosztuje tym bardziej, że nie wiadomo na jakiej podstawie stosują go Zastępcy, którzy z organem PIP nic wspólnego nie mają.

 • 6 szeherezada napisał(a):

  Bez obrazy ale to jest temat nawet nie trzeciorzędny.

 • 7 Kamil napisał(a):

  do szeherezady – Niewątpliwie to temat nie tak nośny jak (nie)zwykłe nagrody GIP-a co już się chyba wszystkim „przejadły”, a z pewnością neutralny. Nie trzeba też angażować sztabu prawników – wystarczy tylko odrobina dobrej woli GIP-a.

 • 8 legionista napisał(a):

  tak wam orzełka Panowie doskwiera, brak na stronie PIP – no i co z tego ? orzełek na służbowym dokumencie to przejaw patriotyzmu?? oj widać nowe idzie oj idzie…

 • 9 ktopyta napisał(a):

  No cóż w Warszawie był dym kiedy S”80″ wystąpiła o godne umieszczenie flagi państwowej 11 listopada. Do tej pory wieszają psy na związku że zajmuje się bzdurami.

 • 10 E.T. napisał(a):

  ALf, o patriotyzm należy wpierw dbać lokalnie, w swoim codziennym życiu, w relacjach z rodziną bliższą i dalszą, a nie wspak, roniąc łzy nad brakiem godła w pismach.
  Co nie oznacza, że godła nie powinno być w tym urzędzie. Ważna jest kolejność priorytetów.

 • 11 Pitek napisał(a):

  Orzeł jako godło Rzeczypospolitej Polskiej na dokumentach urzędowych organu reprezentującego Rzeczpospolitą Polską nie jest objawem patriotyzmu, a przejawem rangi tego organu. Nie można pominąć faktu, że czy chcemy, czy nie chcemy reprezentujemy władzę państwową.
  Może się niektórym wydawać, że temat jest banalny i błahy, ale wbrew pozorom tak nie jest. Pojawiają się porównania naszej instytucji z NIK. Macie świadomość, że w hierarchii organów państwa każdy z IP jest na równi z Prezesem NIK?
  Wielu z nas narzeka na zmniejszenie rangi PIP. Przecież jednym z tego przejawów jest właśnie brak symboliki narodowej.
  A z drugiej strony co jest złego w patriotyzmie przejawiającym się przywiązaniem do symboli narodowych?

 • 12 bryyan napisał(a):

  Co tam symbolika dla GIP. Ważne, aby imprezy okolicznościowe się odbywały przy suto zastawionym stole. Ważne, aby były wysokie nagrody dla GIP. Szarzyzna IP-ów niech myśli, że my tu o nich dbamy i oceniamy w skali 2-5, ze wskazaniem że 2 jest więcej. Naiwność braci inspektorskiej i wiara w lepsze jutro jest przerażająca!