Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a ustawa o PIP (cd) – zalecenie Rady Ochrony Pracy.

25 lipca 2012 | Bez kategorii

 

Informujemy, iż Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP, jako organ nadzoru nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, na posiedzeniu w dniu 11.07.2012r., jako jedno z zaleceń wynikających z dyskusji nad sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP w 2011r. uchwaliła: „rozważyć ograniczenie obowiązku wcześniejszego informowania pracodawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli w sytuacji, gdy ta informacja w sposób zasadniczy ograniczy skuteczność kontroli”.

 

Pani Anna Tomczyk, były Główny Inspektor Pracy podsumowując swoje wystąpienie na forum ROP stwierdziła: „Należy jeszcze powiedzieć o jednej kwestii. Chodzi o ustawę o swobodzie działalno­ści gospodarczej, którą stosujemy w swojej działalności. Znamy i dysponujemy rozbież­nymi stanowiskami w tej kwestii. Natomiast w kontekście ustawy o odpowiedzialności urzędniczej, podjęcie decyzji o jej niestosowaniu, uwzględniwszy różnorodność orzeczeń sądowych w tym zakresie, byłoby niewątpliwie trudne”.

 

Oficjalne stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie kwestii podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP oraz relacji między ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy a ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, omówiliśmy obszernie na stronie SIPRP  (poniżej prezentujemy linki do publikacji w tym zakresie)

 

1) podmiotowy zakres stosowania Konwencji nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu w opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

2) relacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy do  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  w opinii Wicepremiera  – Ministra Gospodarki

 

3) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w działaności kontrolnej inspektorów pracy według niektórych wyroków sądów administracyjnych

 

Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, który odbył się w Łodzi w dniu 11.05.2012r. podjął uchwałę o zwróceniu się do Głównego Inspektora Pracy o niezwłoczne wprowadzenie w PIP podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu zgodnej z aktualnym na dzień dzisiejszy stanowiskiem Rządu RP wyrażonym  w piśmie z dnia 29.04.2010r. skierowanym przez Prezesa Rady Ministrów na ręce Marszałka Sejmu, zgodnie z którym postanowienia tej Konwencji dotyczą wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców.

 

Jak się wydaje, stosowanie przepisów kompetencyjnych organu Państwowego nie może mieć charakteru uznaniowego. W kontekście tzw. odpowiedzialności urzędniczej powoływanie się na przepis nie obowiązujący danego organu Państwa jest równie niebezpieczne jak działanie bez podstawy prawnej.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a ustawa o PIP (cd) – zalecenie Rady Ochrony Pracy.”

  • 1 Kamil napisał(a):

    Byłe kierownictwo naszej instytucji od dłuższego czasu lubiło robić coś na przekór np. dobrowolnie zrezygnowało na forum Sejmu z podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP w 2009r, wbrew aktualnemu stanowisku Rządu RP i Ministrów bez powodu zawęziło podmiotowy zakres stosowania Konwencji MOP Nr 81 i wbrew niektórym prawomocnym wyrokom sądów administracyjnych poleciło inspektorom pracy stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w działalności kontrolnej. Nasuwa się pytanie, co by tu jeszcze ……… ?

  • 2 florek napisał(a):

    Nie koniecznie „co by tu jeszcze…”. Możliwe są inne kombinacje: a) strach przed ciagłym procesowaniem się z pracodawcami, co przy widocznej słabości GIP w ochronie prawnej inspektorów doprowadziło do paranoi prywatnego ubezpiecznia się urzędników państwowych od odpowiedzialności za podejmowane w imieniu państwa decyzje; b)”opcja preferencyjna na rzecz”… bogatych – w odróżnieniu od JPII; c) nieznajomość prawa… Ale to w tak zacnym gronie prawników wykluczone 😉

  • 3 mateo napisał(a):

    Problem polega na skutecznej kontroli PIP. Przy takich obostrzeniach wydolność urzędu kontrolnego jest prawie zerowa. Nielegalnie pracuje w Polsce około 40% czynnych zawodowo pracowników (z ogółu wszystkich zatrudnionych). Moim zadaniem jest to siarczysty policzek dla kierownictwa PIP. Kierownictwo zaszyło się w swoich gabinetach i naprawdę nie ma pojęcia co dzieje się za ścianami ich gabinetów. Pracobiorcy szukają wsparcia z każdej strony, a nie otrzymują nawet z PIP. Jak długo wszyscy będą robić wszystko dla dobra przedsiębiorców,a nie pracobiorców. Wszyscy z kierownictwa PIP bardzo chętnie odnoszą się Konwencji nr 81, a co z tego ma inspektor – odpowiem „nic”. Jak można w ciągu 30 lat życia dorobić się majątku w naszym w kraju? Popieram komentarze zawarte w onecie – tylko cwaniacy dochodzą do takich majątków. Gdzie służby państwa? Nie tylko takie pytania nasuwają mi się w tej chwili. Czy w PIP przyjęta została zasada – po mnie to może dziać się co chce. Nie spodziewajmy się podwyżek płac przez kilka następnych lat. Podatki i składki na ZUS odprowadza się w ponad 50% zakładów od minimalnej płacy. czy ktoś zna budowlańca pracującego za taką pensję? Ja nie znam. stawka dla robotnika budowlanego niewykwalifikowanego wynosi 15 zł na godzinę. Tyle otrzymuje na rękę. Pracuje po 10-13 godzin na dobę a ze „słynnej ewidencji czasu pracy” wynika, że pracuje pięć dni w tygodniu po 8 h na dobę. Hołdowane paranoi utrzymującej się od dziesiątek lat.