Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie relacji ustawy – Prawo przedsiębiorców do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

29 grudnia 2019 | Bez kategorii

Wobec braku ostatecznego i jasnego stanowiska wyrażonego przez naszą instytucję – informujemy o aktualnym stanowisku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązków inspektorów pracy PIP wynikających z ustawy „Prawo przedsiębiorców”. Nadmienić należy, że stanowisko to jest tożsame z aktualnym stanowiskiem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. To tak dla własnego bezpieczeństwa – do przyswojenia i praktycznego stosowania.

 

Informujemy również, że gdyby ktoś miał w dalszym ciągu dylemat w nierozwiązywalnej kwestii terminu doręczenia tzw. upoważnienia do kontroli – to według  MRPiPS maksymalny termin do doręczenia przez inspektora pracy upoważnienia do kontroli wynosi 7 dni, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

A oto zakres, w jakim według  MRPiPS, postanowienia zawarte w rozdziale 5 Prawa przedsiębiorców znajdują zastosowanie do kontroli przedsiębiorców prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy: …..

 

1) dokonywania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej (art. 47 ust. 1 – przy czym istnieje możliwość niestosowania tego przepisu w sytuacjach określonych w ust. 2 tego artykułu) oraz zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ogólnego schematu procedur kontroli (art. 47 ust. 3);

 

2) okazywania legitymacji służbowej i doręczania upoważnienia do przeprowadzania kontroli (art. 49 ust. 1);

 

3) informowania kontrolowanego lub osoby, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, w przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej (art. 49 ust. 3);

 

4) miejsca przeprowadzania kontroli (art. 51);

 

5) obowiązku przeprowadzania czynności kontrolnych w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 52);

 

6) przerwania kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli (art. 56 ust. 1);

 

7) dokonywania przez organ kontrolny wpisów w książce kontroli (art. 57 ust. 2 i 4 pkt 1);

 

8) nieprzeprowadzania kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ (art. 58 ust. 1 – przy czym od stosowania przedmiotowej normy przewidziane są wyjątki – ust. 2);

 

9) rozpatrywania sprzeciwu kontrolowanego wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów (art. 59).

Powyższe, ważne dla inspektorów pracy stanowisko, wyrażone zostało w związku z interpelacjami nr 27076 i nr 34014 posła Józefa Brynkusa w sprawie relacji ustawy – Prawo przedsiębiorców do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy skierowanymi do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Panu dr hab. Józefowi Brynkusowi – Zarząd Główny SIPRP serdecznie dziękuje za to zaangażowanie pro bono.

 

Poniżej udostępniamy linki do: ww. interpelacji oraz niektórych publikacji w tej tematyce na stronie SIPRP:

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BHPJNC

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BJ9HLV

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27076

 

http://www.siprp.pl/idzie-nowe-5-glowny-inspektor-pracy-zmienil-bledna-interpretacje-konwencji-nr-81-mop-wprowadzona-przez-swego-poprzednika/

 

http://www.siprp.pl/podsekretarz-stanu-w-mrpips-stanislaw-szwed-pip-ma-prawo-przeprowadzac-kontrole-kazdego-podmiotu-podlegajacego-systemowi-inspekcji-pracy-w-polsce-bez-zawiadomienia-o-zamiarze-wszczecia-kontroli/

 

http://www.siprp.pl/znowu-ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-nowa-ustawa-prawo-przedsiebiorcow-minister-rozwoju-pip-ma-i-bedzie-miala-prawo-przeprowadzac-kontrole-kazdego-podmiotu-podlegaj/

 

http://www.siprp.pl/prawo-przedsiebiorcow-trzymajmy-sie-konwencji-nr-81-mop/

 

http://www.siprp.pl/trzymajmy-sie-konwencji-nr-81-mop-czy-rzecznik-praw-przedsiebiorcy-bedzie-mogl-wstrzymac-kontrole-inspektora-pracy-pip/

 

http://www.siprp.pl/czyzby-deregulacja-ustawy-zwiazane-z-prawem-przedsiebiorcow/

 

http://www.siprp.pl/prawo-przedsiebiorcow-kurs-na-konwencje-nr-81-mop/

 

http://www.siprp.pl/kontrole-przedsiebiorcow-po-okazaniu-legitymacji-i-upowaznienia-co-sie-niezmienilo-niezmieni-w-funkcjonowaniu-inspektorow-pracy-pip-od-30-04-2018-r/

 

http://www.siprp.pl/kontrole-przedsiebiorcow-co-sie-niezmienilo-w-funkcjonowaniu-inspektorow-pracy-pip-od-30-04-2018-r/

 

http://www.siprp.pl/konwencja-81-mop-a-ustawa-o-pip-czy-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjny-wystarczy-aby-rozwiac-watpliwosci-departamentu-prawnego-gip/

 

http://www.siprp.pl/konwencja-nr-81-mop-niestety-wewnetrzne-polecenie-bylego-glownego-inspektora-pracy-nadal-wazniejsze-niz-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego/

 

http://www.siprp.pl/pip-vs-konwencja-nr-81-mop-neverending-story-a-moze-poczatek-konca-pewnej-interpretacji/

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.