Prawo przedsiębiorców. Kurs na Konwencję Nr 81 MOP.

12 lutego 2018 | Bez kategorii

Jednym z nie do końca rozwiązanych problemów funkcjonowania PIP w ostatnich latach była kuriozalna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu w marcu 2009 r. przez „prawo powielaczowe” – czyli feralne wytyczne wydane przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca, a uchylone (zresztą nie do końca) dopiero w 2016 r.,  m. in. na skutek  akcji społecznej prowadzonej przez SIPRP.   

 

Czytelnicy naszej strony wiedzą, iż relacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do ustawy o PIP, podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej po prostu obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od ponad pięciu (!) lat. ……

 

W najbliższym czasie wejdzie w życie, stanowiąca część konstytucji biznesu, ustawa „Prawo przedsiębiorców”, która po uchwaleniu jej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej trafiła obecnie do Senatu RP. Ustawa ta ma zastąpić wspominaną wyżej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Niestety, w toku dotychczasowych prac legislacyjnych nie udało się przekonać posłów Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji do wprowadzenia do ww. ustawy jednoznacznego wyłączenia stosowania rozdziału V „Prawa przedsiębiorców” do kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy (ostatnio,  w dniu 12.01.2018 r. było to m.in. przedmiotem wystąpienia przed ww. Komisją p. Bogdana Drzastwy – zastępcy głównego inspektora pracy). Przy okazji tego posiedzenia, po raz kolejny można się było przekonać, że procedury kontrolne inspekcji pracy nie są akurat elementem, który może wywrócić do góry nogami budowane żmudnie relacje między światem wielkiej polityki a światem biznesu. I nie ma chętnych, nawet wewnątrz instytucji ustawowo zobowiązanych do wspomagania PIP, aby ginąć za sprawę ułatwień dla działań kontrolnych PIP. Musimy więc poradzić sobie sami.

 

No cóż, można powiedzieć, iż w gruncie rzeczy nic się nie stało, bo obecne uregulowania, gdyby odrzucić wewnątrzurzędową biurokratyczną otoczkę i spuściznę lat słusznie minionych  – umożliwiają całkiem skuteczne i sprawne przeprowadzenie kontroli z pełnym poszanowaniem praw podmiotu kontrolowanego i słusznych interesów obywateli. Takie jest zresztą wielokrotnie zajmowane i niezmienne stanowisko m. in. ówczesnego wicepremiera, a obecnego premiera Mateusza Morawieckiego (do sprawdzenia na naszej stronie internetowej!).  Jak z tych możliwości skorzystamy jako instytucja, czy tak jak w latach 2009 –2016, czy może jednak inaczej – to się okaże. 

 

Na marginesie podkreślić należy, że i tak do projektu ustawy w trakcie konsultacji (w konferencji uzgodnieniowej uczestniczył m. in. przedstawiciel SIPRP)  – udało się „wstawić” do „Prawa przedsiębiorców” bezpośrednie odesłanie do obowiązujących konwencji międzynarodowych, czego w projekcie rządowym nie było.  

 

Znając jednak uwarunkowania ostatnich lat, SIPRP uważa, że póki proces legislacyjny trwa, to dostępnymi środkami dążyć należy do wpisania do „Prawa przedsiębiorców” literalnych  sformułowań wyłączających stosowanie odpowiednich przepisów rozdziału V ww. ustawy od kontroli realizowanych przez inspektorów pracy. Może tylko to usunąć może dotychczas nieusuwalne przeszkody wewnątrz instytucji mającej to prawo stosować.

 

Czytelników strony internetowej SIPRP informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, realizując jeden z celów statutowych skierowało do Komisji Gospodarki i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę (alternatywnie) art. 62 lub 65 ustawy Prawo przedsiębiorców.  

 

W opinii SIPRP należy także dążyć do uwzględnienia w najbliższej nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zapisu, że kontrole inspektorów pracy przeprowadzane są z uwzględnieniem postanowień Konwencji Nr 81 MOP i wykreślenia w art. 24 tej ustawy – ust. 3-7 tego przepisu.

 

wniosek SIPRP do pobrania pod adresem

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/konsultacje_ustawy/715/715_2.pdf

 

https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,4511.html

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.