Ważne zmiany w Statucie SIPRP.

30 maja 2012 | Bez kategorii

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia ostatecznie zaakceptował zmiany w statucie Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęte przez Walne Zebranie Członków SIPRP. Tekst aktualnego Statutu jest do pobrania z zakładki „O nas” lub klikając poniższy link  STATUT  Nowe zapisy statutowe przygotowują nas do … ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego, ułatwiają tworzenie oddziałów Stowarzyszenia oraz określają zasady wyboru delegatów (co staje się pilną potrzebą w sytuacji zgłaszania akcesu do SIPRP przez koleżanki i kolegów z różnych części kraju). Wprowadzone zmiany umożliwiają także Zarządowi Głównemu obniżenie określonej Statutem wysokości składki członkowskiej, a nawet czasowe zawieszenie jej pobierania. We wszystkich kwestiach, za wyjątkiem spraw majątkowych wprowadzona została jednoosobowa reprezentacja Stowarzyszenia przez członków Zarządu, co będzie miało też odpowiednie zastosowanie do Zarządów Oddziałów. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego zostało przekazane do właściwości Głównej Komisji Rewizyjnej, co wyeliminuje konieczność corocznego zwoływania Walnych Zebrań Członków lub Delegatów SIPRP.

Koleżanki i Koledzy, aby utworzyć Oddział Stowarzyszenia, wystarczy obecnie 15 członków. Szczególnie zachęcamy do takiej inicjatywy członków Stowarzyszenia z Województwa Wielkopolskiego, gdzie liczba członków i sympatyków SIPRP jest bliska tak określonemu kryterium. Jesteśmy przekonani, że docelowo oddziały  zostaną utworzone w każdym województwie naszego kraju.

Na jednym najbliższych posiedzeń Zarządu Głównego rozważymy możliwość obniżenia wysokości składki członkowskiej, bo póki co nasza działalność pro publico bono nadmiernych kosztów nie generuje.

Tą drogą składamy serdecznie podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do skutecznego wprowadzenia zmian w Statucie SIPRP. Zachęcamy wszystkich do zapoznawania się z informacjami  publikowanymi na naszej stronie internetowej i ich komentowania. Zapraszamy gorąco do współtworzenia naszej strony, która staje się liczącym forum wyrażania opinii całego naszego środowiska.

W dalszym ciągu serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do wstępowania w  szeregi Stowarzyszenia, zaś obecnych członków zachęcamy  do aktywnego korzystania z forum dyskusyjnego SIPRP.

Informacje o Stowarzyszeniu  uzyskać można także „u źródła” od członków władz Stowarzyszenia. Instrukcję „jak przystąpić do SIPRP” znaleźć można także w podzakładce zakładki „O nas” na stronie głównej Stowarzyszenia lub po kliknięciu w niniejszy   link. Deklarację członkowską można pobrać z naszej strony z zakładki „O nas” lub klikając niniejszy link deklaracja członkowska  Będzie także można złożyć wypełnioną deklarację w trakcie Rajdu Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 20-24 czerwca 2012 r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Ważne zmiany w Statucie SIPRP.”

  • 1 Kamil napisał(a):

    Stowarzyszenie zdaje się trafnie i odważnie bronić interesów zawodowych środowiska inspektorów pracy i chyba robi to nieźle. Takiej determinacji w działaniu i skuteczności należy życzyć naszym związkom zawodowym, które nie wiadomo czym się w zajmują, bo w istotnych sprawach dotykających pracowników PIP o żadnych działaniach związku wcale nie słychać. Może w obecnej kadencji związki działające w PIP przestaną dbać tylko o swoje sprawy, zaczną w końcu rzeczywiście działać i zaczną skutecznie reprezentować i bronić pracowników PIP przed pracodawcą.

  • 2 mateo napisał(a):

    Ludzie ze stowarzyszenia nie posiadają żadnej ochrony, a podejmują ważne inicjatywy – w wielu przypadkach niewygodne dla kierownictwa PIP. Natomiast Związkowcy pomimo, że posiadają „parasole ochronne” w ostatnich latach nie zyskali nic dla zwykłych, szarych ip-ów. Przykładem jest chociażby NAVIGATOR, który zabiera mnóstwo czasu. Nie mówię już o zniesieniu kominów płacowych w PIP. Kierownictwo OIP-ów w większości przypadków nie ma pojęcia co dzieje się poza ich siedzibami. Realizacja chociażby legalności zatrudnienia w obecnej wersji jest porażką PIP, a to zagadnienie jest kontynuowane w PIP Od 2007 roku. radzę kierownictwu PIP podglądnąć jak ten temat realizuje się w starych krajach UE i stąd wyciągnąć wnioski.