4 Sympozjum Komisji Ergonomii PAU w Krakowie.

02 listopada 2017 | Bez kategorii

Mamy przyjemność poinformować  PT. Czytelników  www. siprp.pl , i oczywiście zaprosić chętnych do udziału w 4 Sympozjum Komisji Ergonomii PAU, które odbędzie się w Krakowie  w dniach 3 i 4 listopada 2017 r.

 

Temat tegorocznego Sympozjum:  „Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej” ….

 

 

Miejsce: Polska Akademia Umiejętności,  31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

 

 

W trakcie pięciu zaplanowanych sesji referaty przedstawi kilkudziesięciu naukowców z wszystkich chyba ośrodków ergonomicznych w Polsce.  Oczywiście szczególnie  polecamy uwadze sesję II, pod przewodnictwem  prof. dr hab. inż. Jerzego Lewandowskiego (Politechnika Łódzka),  z referatem prezesa SIPRP, kol. dr Leszka Rymarowicza (członka Komisji Ergonomicznej PAN):  Dylemat: „równe traktowanie czy protekcjonizm”.  Główne kierunki ewolucji systemu prawnego w Polsce w obszarze pracy osób starszych”

 PROGRAM SYMPOZJUM:
 

OTWARCIE     Sala im. Karoliny Lanckorońskiej, siedziba PAU, ul. Sławkowska 17

13.15–13.20      Otwarcie sympozjum

Maciej Złowodzki

13.20–13.25      Słowo wstępu

Ryszard Tadeusiewicz

13.25–13.30      Słowo wstępu

Tadeusz Juliszewski

13.30–13.45      Wręczenie nominacji nowym członkom komisji PAU i PAN

 

SESJA I          

Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

13.45–14.00      Wesołe jest życie staruszka, czyli tytułem wstępu o aktywności w okresie pomłodzieńczym

Maciej Złowodzki

14.00–14.15      Struktura i przekrój społeczeństw krajów europejskich

Anna Taczalska

SESJA II

Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski

 

14.30–15.00      WHO – Globalna Strategia i Plan Działania dla Starzenia się i Zdrowia  2016 – 2020

Aleksander Kabsch

15.00–15.15      Dylemat: „równe traktowanie czy protekcjonizm”.  Główne kierunki ewolucji systemu prawnego w Polsce w obszarze pracy osób starszych

Leszek Rymarowicz

15.15–15.45      Starzenie, praca, promocja zdolności do pracy

Janusz Pokorski, Giovani Costa

15.45–16.00      Upadki osób starszych – czy możemy im zapobiec?

Katarzyna Szczerbińska

16.00–16.15      Dyskusja ….

 

SESJA III   

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

           

16.30–16.45      Praca ludzka i jej współczesne przemiany

Marian Piekarski

16.45–17.00      Tendencje w projektowaniu architektury biur a potrzeby i możliwości starszych pracowników

Anna Taczalska

17.00–17.15      Kształtowanie przestrzeni teatru a profilaktyka starzenia się

Magdalena Kozień Woźniak

17.15–17.30      Problemy starzenia się funkcjonariuszy straży pożarnej

Karolina Trzyniec, Marek Ostafin

17.30–17.45      Dyskusja

 

SESJA IV   

Przewodniczący: dr hab. Halszka Ogińska

           

18.00–18.15      Wpływ rodzaju i długości trwania czynności biurowej na wielkość zmęczenia psychicznego pracowników w różnym wieku

Paweł Kiełbasa

18.15–18.30      Telemedycyna i zdalna opieka nad osobami starszymi

Piotr Szymczyk, Małgorzata Szymczyk

18.30–18.45      Problem starzenia się osób w gospodarce rolno-spożywczej

Tadeusz Juliszewski

18.45–19.00      Analiza kadry pracowniczej Zakładów Usług Leśnych z punktu widzenia uwarunkowań ergonomicznych

Wiesława Nowacka, Małgorzata Woźnicka

19.00–19.15      Dyskusja

 

SESJA V         Sala im. Karoliny Lanckorońskiej

Przewodniczący:  dr inż. arch. Anna Taczalska, dr inż. Karolina Trzyniec

 

9.30–9.45         Wpływ rodzaju i długości trwania czynności biurowej na wielkość zmęczenia psychicznego pracowników w różnym wieku

Paweł Kiełbasa

9.45–10.00        Choroba zwyrodnieniowa stawów wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce Ewelina Firlej, Halina Pawlak

10.00–10.15      Innowacyjne organizowanie pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo

Ewa Górska, Joanna Mizerska, Ewa Penkal, Martyna Piwowarczyk, Jan Daniel Popończyk, Wioletta Widomska

10.15–10.30      Sprawność psychomotoryczna pracowników produkcyjnych w zależności od wieku Patryk Krupa, Anatol Kałasznikow, Izabela Gabryelewicz

10.30–10.45      Bezpieczeństwo pracy w aspekcie wieku pracowników produkcyjnych

Izabela Gabryelewicz,  Patryk Krupa

10.45–11.00      Oświetlenie stanowiska pracy – wymagania normatywne a rzeczywiste potrzeby pracownika

Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz

11.00–11.15      Dyskusja

 

11.30–11:45      Dobrostan w okresie ‘późnej dojrzałości’ – wskazówki dla ergonomii  

                        Katarzyna Ogińska-Bruchal, Magdalena Madej  

11.45–12.00      Zniekształcenia pamięci krótkotrwałej u młodszych i starszych dorosłych

                        Barbara Sikora-Wachowicz, Koryna Lewandowska

12.00–12.15      Lęk sceniczny u śpiewaków muzyki klasycznej – czy to ‘przechodzi z wiekiem’? Magdalena Kowal

12.15–12:30      Dyskusja

 

12.45–13.00      Łącznik międzypokoleniowy – projekt okrycia przeciwdeszczowego dla osób starszych i dzieci  

                        Joanna Krokosz 

13.00–13.50      Plac zabaw dla osób starszych

Aleksandra Hajdon, Kinga Kostka, Emilia Migas, Magdalena Zygier

13.5014.05        Dyskusja, podsumowanie

 

14.05–14.15      Zakończenie sympozjum

 

do pobrania (PDF) – komunikat 2 KE PAU


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.