Dołączamy do kampanii społecznej „Język urzędowy przyjazny obywatelom”. Spotkanie u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 2013 r.

19 lutego 2013 | Bez kategorii

  

Wszyscy chyba mamy problemy z językiem urzędowym/urzędniczym. Kłopoty z komunikowaniem się występują po obu stronach biurka, umów, ekranu. Jest to niewątpliwie  jedna z poważnych barier w rozwoju zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i państwa oraz jego instytucji. Czas najwyższy zająć się tym problemem w sposób systematyczny i skuteczny.

 

Inicjatorami kampanii są Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Mazowiecki i Rada Języka Polskiego. Propozycję współpracy przyjęły: Senat Rzeczypospolitej Polskiej,  Szef Służby Cywilnej, Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Języka Polskiego. Celem inicjatywy jest między innymi doskonalenie kompetencji językowych urzędników …. i ich odpowiedzialności za skuteczną komunikację, tworzenie standardów poprawnej polszczyzny w języku urzędowym, zwiększenie komunikatywności języka prawniczego w pismach i wypowiedziach o charakterze urzędowym.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z przyjemnością dołącza do tak szlachetnej inicjatywy. Zastanawiać się więc będziemy nie tylko nad tym co mówić, ale także jak mówić czy pisać. Zaszczytem dla nas jest zaproszenie Prezesa naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa w debacie  „Czy język urzędowy może być przyjazny obywatelom?” Debata odbędzie się w Pałacu Prezydenckim, 20 lutego 2013 roku.  Uczestniczyć będą m.in. prof. Jerzy BRALCZYK, dr Jarosław DEMINET, Krzysztof DUDEK, Agata KŁOPOTOWSKA, Jacek KOZŁOWSKI, prof. Andrzej MARKOWSKI, Maria PAŃCZYK-POZDZIEJ, prof. Walery PISAREK, Mirosław WRÓBLEWSKI, prof. Maciej ZIELIŃSKI….

 

Już teraz zapowiadamy, że logo akcji „Język urzędowy przyjazny obywatelom” będzie często pojawiać się na naszej stronie internetowej. Na naszej stronie, poprzez oddzielną zakładkę – zamieszczać będziemy poradniki, artykuły i opracowania o tej tematyce. Zamierzamy też nawiązać współpracę z językoznawcami-praktykami. Liczymy także na aktywny udział naszych czytelników chociażby poprzez przesyłanie przeróżnych potworków językowych i komentarzy. Warto rozmawiać.

 

do pobrania program debaty „Język urzędowy przyjazny obywatelom”


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.