Główny Inspektor Pracy w gronie „50 najbardziej wpływowych prawników” w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

09 lutego 2015 | Bez kategorii

2071241-50-najbardziej-wplywowych-prawnikow-657-323

 

Miło nam donieść, iż po raz trzeci wśród laureatów rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennika Gazety Prawnej, tym razem na 35 miejscu, znalazła się Pani Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy.

 

 

DSCF1371W uzasadnieniu red. Tomasz Zalewski napisał: „Konsekwentnie walczy o respektowanie praw pracowniczych i poprawę kodeksu pracy. Kieruje do Ministerstwa Pracy wnioski legislacyjne, których celem jest uniemożliwienie nadużywania umów o pracę na czas określony i umów cywilnoprawnych. Dzięki jej staraniom resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Zgodnie z tym aktem inspektorzy pracy będą mogli nakazywać przedsiębiorcom umieszczanie pracowników w wykazie osób pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zyskają także możliwość kontrolowania z urzędu tych wykazów (tworzonych przez pracodawców). Ma to duże znaczenie dla uzyskania przez pracowników emerytur pomostowych. Minister Hickiewicz postuluje też na forum parlamentu zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, co przyczyni się do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy”

 

Przypominamy, że w poprzednich edycjach rankingu Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz również znalazła się w „50”. W roku 2014 r. – na miejscu 24, zaś w roku 2013 – na miejscu 46. ……Przypominamy także uzasadnienie z roku 2013: „Pierwszy raz dostrzegła, że inspekcja pracy powinna aktywnie walczyć o warunki pracy nie tylko w firmach w czasie kontroli, ale też w ministerialnych gabinetach, sejmowych komisjach i kuluarach. PIP pod jej rządami aktywnie zabiega o jakość i przejrzystość prawa pracy. Kieruje liczne wnioski legislacyjne do ministrów z propozycjami nowych przepisów, jak też nowelizacji już obowiązujących aktów prawnych. Inicjatywy zmian są formułowane na solidnej podstawie, czyli na wynikach działań kontrolnych PIP. Wprowadziła nową politykę prewencji, zachęcającą pracodawców do zarządzania sprawami bhp przy wsparciu inspekcji (np. program „Zdobądź dyplom PIP”). Stara się łączyć egzekwowanie prawa z promocją właściwych zachowań, np. tegoroczne kontrole w zakresie sprawdzenia umów cywilnoprawnych są połączone z kampanią informacyjną „Zanim rozpoczniesz pracę”, skierowaną do osób wchodzących na rynek pracy.

 

Laureatce serdecznie gratulujemy, i życzymy, aby to zaszczytne miejsce otworzyło szerzej drzwi gabinetów osób decydujących o kształcie Państwowej Inspekcji Pracy oraz wpłynęło na ich większą przychylność dla decyzji niezbędnych do rozwiązania najważniejszych problemów naszej grupy zawodowej i systemu ochrony pracy w Polsce. Życzymy więc Pani Inspektor przede wszystkim wielu owoców pracy.

 

Dla porządku informujemy o miejscu w omawianym rankingu szefów instytucji, organów i organizacji współpracujących na co dzień z Państwową Inspekcją Pracy: 3. Jacek Męcina, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, były członek ROP (awans z pozycji 5); 6.Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli (spadek z pozycji 3); 7. Rafał Wiewiórowski, b. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (awans z pozycji 12), 9.Paweł Wojtunik, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (spadek z pozycji 2); 10. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich (awans z pozycji 22); 15.Andrzej Seremet, Prokurator Generalny (awans z pozycji 45); 30.Marcin Zieleniecki, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (spadek z pozycji 17); 38. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji (pierwszy raz w rankingu).

 

Szczególnym powodem do satysfakcji jest to, że w gronie wyróżnionych, którzy w większości są urzędnikami państwowymi znalazła się znaczna grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych, wykonujących swoją misję społecznie. Dodajmy, także tych organizacji, z którymi Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie współpracuje (o czym informujemy regularnie na naszej stronie internetowej). Pozwala to żywić nadzieję na skuteczne wsparcie inicjatyw NGO w sferze egzekucji i reformowania prawa w Polsce. Są to np. 14. Szymon Osowski, Prezes Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska; 20. Maciej Strączyński, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”; 24. Katarzyna Szymielewicz, Prezes Fundacji Panoptykon; 29. Jacek Skała, Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury; 31. Adam Bodnar, Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; 39. Piotr Waglowski, prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet; 40. Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.