Jakie jest Wasze zdanie? Sondaż Nr 2.

23 stycznia 2012 | Bez kategorii

Na gruncie  dyskusji o systemowych rozwiązaniach zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo inspektora pracy – proponujemy,  abyście  Drodzy Czytelnicy odpowiedzieli na szczegółowe pytanie zamieszczone powyżej naszego stałego sondażu: „Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy powinny być przeprowadzane w zespole (przynajmniej dwuosobowym)?”
Sondaż podsumujemy po miesiącu tj.15.02.2012 r. – i na naszej stronie zamieścimy wyniki wraz z omówieniem i ewentualnymi wnioskami. Wyniki wszystkich sondaży dostępne będą  w zakładce „Galeria”. Przygotujcie się już na odpowiedź na pytanie lutowe: „Czy wnioski o kontrolę („skargi”), kierowane do PIP powinny być rozpatrywane tylko po określonym przez prawo potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy?”


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.