Jubileusz 95-lecia powołania inspekcji pracy w Polsce. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom PIP.

28 stycznia 2014 | Bez kategorii

95_latW dniu 27 stycznia, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się obchody  jubileuszu  95-lecia powołania inspekcji pracy w Polsce. Okolicznościowe przemowy wygłosili główny inspektor pracy Pani Iwona Hickiewicz oraz zaproszeni goście.

Uroczyście wręczono naszym kolegom i koleżankom odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.  

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonała Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister Irena Wóycicka, która odczytała także list Prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do uczestników uroczystości. ……

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy odznaczeni zostali:

 

Teresa Cabała
Tadeusz Fic
Krzysztof Fiklewicz
Franciszek Grześkowiak
Jadwiga Pechta
Roman Wzorek

 

Minister Irena Wóycicka wręczyła również 116 naszym kolegom i koleżankom – pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy Medale za Długoletnią Służbę (74 Złote, 33 Srebrnych i 9 Brązowych), nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. (pełną listę odznaczonych zamieścimy wkrótce).

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym.

 

LIST PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

 

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
95-lecia powstania inspekcji pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej
Zamek Królewski w Warszawie


Poszanowanie ludzkich praw, także tych pracowniczych, wpisane w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i przez nią gwarantowane, jest jednym z fundamentów państwa demokratycznego.

 

Nie można gospodarki wolnorynkowej zbudować bez pracowników i niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie rynku pracy bez ochrony i zachowania podstawowych standardów pracy. 

 

Z okazji obchodów 95-lecia powstania inspekcji pracy w Rzeczypospolitej przekazuję wyrazy uznania i szacunku wszystkim, którzy codziennie podejmują wysiłki na rzecz zapewnienia prawidłowych warunków pracy w naszym kraju. Dziękuję za działania edukacyjne i za skuteczne, gdy zachodzi taka konieczność, interwencje. Zdaję sobie sprawę, jak trudne bywają wypełniane przez Państwa obowiązki. Wiem też jednak, że są one bardzo potrzebne i że doceniają je polscy pracownicy. Państwa pracę oceniam wysoko i uważam ją za niezbędną dla dobra i bezpieczeństwa pracujących Polaków.

 

Dzieje państwowych organów inspekcji pracy są nierozłącznie splecione z historią naszych zmagań o wolność. Została ona powołana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już w pierwszych tygodniach odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej. Nowy, trwający po dziś dzień rozdział w jej historii otworzył przełom demokratyczny 1989 roku. Odzyskanie swobód obywatelskich wywarło bowiem głęboki wpływ również na stosunki pracy.

 

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stawia nowe wyzwania zarówno przed ustawodawcą, jak i przed instytucjami, których zadaniem jest ochrona prawa. Nowelizacje Kodeksu Pracy dostosowują polskie regulacje do wymogów Unii Europejskiej i ogólnoświatowych trendów w życiu społecznym, nade wszystko zaś – do zmian, jakie dokonują się w tej sferze w Polsce. Zapewnienie warunków bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstwom oraz możliwości realizacji zawodowej wszystkim grupom obywateli, zapobieganie łamaniu zasad równego traktowania, dbałość o szacunek dla godności ludzkiej, prywatności i praw rodziny – te coraz powszechniej uświadamiane społeczne i indywidualne potrzeby wyznaczają zadania stojące obecnie przed Państwową Inspekcją Pracy.

 

Niezmienna i stała pozostaje jednak Państwa misja – ochrona świata pracy i praw pracowniczych. W roku 25-lecia wolności warto pamiętać, że wartości te legły u podstaw idei Solidarności. Cieszymy się suwerennym i nowoczesnym państwem dzięki zwycięstwu pokojowej rewolucji tego wielkiego ruchu, który podjął walkę o autentyczne respektowanie praw ludzi pracy.

 

Z tego dorobku czerpiemy nadal inspirację do mądrego zagospodarowywania przestrzeni polskiej wolności. Państwowa Inspekcja Pracy pozostaje także jego spadkobiercą i kontynuatorem.

 


Życzę Państwu poczucia satysfakcji z pomocy niesionej naszym rodakom i wielu osiągnięć w tym ważnym dziele.

 


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

 

źródło – www.prezydent.pl

 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1292,pracownicy-panstwowej-inspekcji-pracy-odznaczeni.html

 

Aktualizacja 16.03.2014r.

 

do pobrania – Postanowienie Prezydenta RP z_19_12_2013 o nadaniu odznaczeń


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.