Kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

24 marca 2016 | Bez kategorii

 

Stan realizacji programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w ubiegłym roku będzie jednym z tematów kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy.

 

 

CIOP_PIBObrady z udziałem m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli premiera, związków zawodowych i pracodawców są zaplanowane na wtorek, 29 marca o godz. 14.00. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. ……

 

III etap programu wieloletniego, obejmujący lata 2014-2016, został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 16 lipca 2013 r. Nadzór nad jego wdrażaniem sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Koordynacją zajmuje się Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem programu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących rozwojowi zasobów ludzkich. Chodzi także o opracowanie nowych technologii, metod i systemów zarządzania, które przyczyniłyby się m.in. do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat ekonomicznych i społecznych.

 

Na wtorkowym posiedzeniu Rada ma też podsumować rozpoczętą na lutowym posiedzeniu dyskusję dotyczącą oceny skali zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie. Planowane jest przyjęcie stanowiska w tej sprawie – zostanie ono przesłane do właściwych instytucji. Tematem obrad będą też programy wspierania poprawy warunków pracy realizowane przez ZUS w ramach funduszu prewencji wypadkowej, w tym dofinansowania działań na rzecz utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 

źródło – www.sejm.gov.pl


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy.”

  • 1 Info napisał(a):

    Na posiedzeniu w dniu 29.03.2016r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie oraz wysłuchała informacji o prowadzonym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy programie wieloletnim i ZUS o programie prewencji wypadków.

    Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała dwa personalne wnioski o odejściu z pracy zastępczyni Giedrojcia Małgorzaty Hofman, która złożyła dymisję, motywując ją powodami osobistymi i Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie Elżbiety Lipińskiej, która przechodzi na emeryturę.