Komisja do Spraw Petycji podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.

25 października 2018 | Bez kategorii

Z satysfakcją informujemy czytelników strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, że w dniu 24 października 2018 r. Komisja do Spraw Petycji podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.  Projektowana ustawa jest reakcją Komisji na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Komisja uznała petycję za zasadną.

 

Przypomnijmy, że petycja Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyła dodania po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w brzmieniu: „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.”  ….

 

W trakcie posiedzenia wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przedstawił stały doradca Komisji – Krzysztof Pater. Następnie Biuro Legislacyjne Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zaproponowało, a Komisja to przyjęła, by jednozncznie wskazać, że chodzi o uprawnienie coroczne inspektorów pracy. Zaproponowano też wprowadzenie w przepisach przejściowych wskazania, że w stażu wymaganym dla nabycia nowego uprawnienia uwzględniany będzie także dotychczasowy okres wykonywania czynności kontrolnych. W toku prac zdecydowano jednak, że kwestia ta i proponowany w projekcie termin wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2019 r.) procedowane będą na dalszym etapie prac legislacyjnych w Sejmie. Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono posła Roberta Warwasa. 

 

Autorom petycji, którą nasze Stowarzyszenie miało  także zaszczyt formalnie poprzeć raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

 

link do transmisji  (tematyka dotycząca petycji ZZ PPIP od godz. 15.12) –

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#390A5B3FE6F30ED7C125832B00426DC8

 

aktualizacja – 30.10.2018 r.

 

link do projektu ustawy –

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1132-2018

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.