Komunikaty

17 listopada 2011 | Bez kategorii
  • Jak  wstąpić do Stowarzyszenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany przynależnością do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, pobierz deklarację, która znajduje się w zakładce „O nas”. Deklarację należy wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia. Istotne jest, aby deklaracja była własnoręcznie podpisana. Korespondencja ta traktowana jest przez nas jako absolutnie poufna. Zgodnie ze Statutem,  członków przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i zobowiązania do przestrzegania Statutu. Po spełnieniu powyższych warunków, Zarząd prześle na wskazany adres pisemną informację o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz poczty wewnętrznej, jako zalogowany użytkownik  będziesz mógł uczestniczyć we wszelkich naszych działaniach. Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim Twoim znajomym.

  • Weź udział w sondażu.

Możesz także zagłosować w sondzie, która znajduje się na naszej stronie  (w prawej  części strony) i wskazać jeden lub kilka obszarów funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, które wymagają Twoim zdaniem istotnych zmian.

  • System Informacji Prawnej LEX w Państwowej Inspekcji Pracy.

Cenną inicjatywą Kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy jest wdrożenie do użytkowania w jednostkach organizacyjnych PIP Systemu Informacji Prawnej LEX. Będzie to  niewątpliwie bardzo pomocne narzędzie w działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. Umożliwienie korzystania z tego narzędzia „w terenie” stanowiłoby jakościową zmianę w pracy inspekcyjnej, umożliwiając rozwiązywanie bardziej skomplikowanych zagadnień na miejscu, zmniejszając ryzyko popełnienia błędu i niwelując naturalną przewagę w dostępie do informacji, którą coraz częściej posiadają kontrolowane podmioty mające dostęp  do baz danych i doradców prawnych.

Z informacji przekazywanych do Zarządu Stowarzyszenia wynika jednak, że Państwowa Inspekcja Pracy aktualnie wykupiła jedynie kilkadziesiąt „dostępów” do tego programu (poprzez płyty DVD lub on-line). Wydaje się to ilością daleko nie wystarczającą w odniesieniu do liczby inspektorów pracy wykonujących swoje obowiązki poza siedzibami jednostek organizacyjnych PIP.

Czujemy się więc zobowiązani do rozpoznania zagadnienia i przekazania wyczerpujących informacji członkom SIPRP.

Prosimy więc o przekazywanie do Zarządu SIPRP informacji oraz uwag czy sugestii dotyczących tego zagadnienia (do 23.11.2011 r.), najlepiej na adres mailowy zarzad@siprp.pl  lub korzystając z zakładki Kontakt na stronie internetowej Stowarzyszenia.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.