Konferencja: „Polska polityka antykorupcyjna a wymogi Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji”.

01 lutego 2015 | Bez kategorii

uncacOtrzymaliśmy zaproszenie na organizowaną przez Fundację im. Stefana Batorego konferencję „Polska polityka antykorupcyjna a wymogi Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji”.

 

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki analizy wdrożenia wybranych przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji do polskiego systemu prawnego i poddany dyskusji ich wpływ na kierunki polityki antykorupcyjnej rządu.

 

Polska podpisała Konwencję™ Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC) w 2003 roku i ratyfikowała ją w 2006 r. Nasz kraj został‚ wybrany w drodze losowania przez Grupę™ ds. Oceny Implementacji UNCAC w czerwcu 2010 r.

 

Wyniki oceny implementacji UNCAC przeprowadzone przez polski Rząd oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC), przedstawią przedstawiciele Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

źródło - http://bazy.ngo.pl/files/logo/102443.jpg

 

Fundacja Batorego/Program Odpowiedzialne Państwo zaprezentuje własną… ocenę wdrożenia… wybranych artykułów konwencji, które uważa za kluczowe dla skutecznej walki z korupcją w Polsce.  Jest to uzupełnienie oficjalnej oceny implementacji UNCAC w Polsce.

 

Przewidziane są także wystąpienia szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika oraz Mirosława Hakiela z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Organizatorem konferencji jest dr Grzegorz Makowski – Dyrektor Programu „Odpowiedzialne Państwo” Fundacji im. Stefana Batorego (pozdrawiamy!).

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.