Nieskuteczny lobbing w Senacie – ważą się losy budżetu PIP na 2018 r.

26 grudnia 2017 | Bez kategorii

Informujemy, że Komisja Finansów Publicznych w sprawozdaniu z dnia 1.12.2017 r. zaproponuje Sejmowi przyjęcie projektu ustawy budżetowej, który w zakresie dotyczącym części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy – w przypadku przyjęcia przez Wysoką Izbę oznaczać będzie nieco większy plan ogólny wydatków na 2018 r.,  w stosunku do 2017r.  tj. o 978 tys. zł, , a w szczególności zwiększenie wydatków na rzecz osób fizycznych o 437 tys. zł., a także zwiększenie wydatków bieżących o 10 528 tys. zł i spadek wydatków majątkowych o 9 765 tys. zł.  Jak ta nieco zmieniona w odniesieniu do poprzedniego roku struktura budżetu przełoży się np. na strukturę i wysokość wynagrodzeń oraz konkurencyjność na rynku pracy ofert zatrudnienia w PIP – zobaczymy.

 

Z zapowiedzi na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że drugie czytanie ustawy budżetowej na 2018 r.  odbędzie się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się w dniu 9.01.2018 r. ……

 

Informujemy, iż pomimo starań podejmowanych przez SIPRP, ZZ PPIP oraz NSZZ Solidarność-80,  nikt spośród 100 senatorów, w toku prac prowadzonych w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej nad  ustawą okołobudżetową na 2018 r. nie podjął się  zgłoszenia stosownej poprawki do tej ustawy, aby Państwowa Inspekcja Pracy została uwzględniona w gronie kilku innych instytucji, których mrożenie funduszu płac nie dotknie.  Jak widać, także  niewątpliwe wysiłki w tej mierze czynione zarówno przez Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy oraz Radę Ochrony Pracy – w tej akurat sprawie, póki co, wydają się niestety nieskuteczne.

 

Oznaczać to może, że pomimo już uchwalonego przez Sejm obciążenia inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy od 1.03.2018 r. nowymi zadaniami związanymi  z kontrolami ograniczenia handlu w niedziele i niektóre inne dni, czy kontrolami koncesji stacji paliw płynnych, a wkrótce najprawdopodobniej kontrolami związanych z homologacją silników spalinowych, jak to się już przez wiele ostatnich lat przyjęło, uznano, iż inspekcji pracy nie potrzeba ani nowych specjalistów, ani dodatkowych szkoleń, a  wypełnianie dodatkowych zadań ustawowych nie będzie związane z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

Pracom nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r. będziemy się oczywiście w dalszym ciągu przyglądać i o nich na bieżąco informować.

 

do pobrania:

 

ustawa okołobudżetowa na rok 2018

 

ustawa budżetowa na rok 2018 część 12 – PIP po KFP

 

ustawa budżetowa na rok 2017  część 12 – PIP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.