Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

23 stycznia 2013 | Bez kategorii

 

W dniu 22 stycznia br. w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy.  Zrealizowano następujący porządek obrad:

  • Przyjęcie stanowiska ROP w sprawie zdrowia psychicznego w środowisku pracy.
  • Zaopiniowanie wniosku Głównego Inspektora Pracy dotyczącego powołania Dawida Barana na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie. Rada przy jednym głosie wstrzymującym się wniosek zaopiniowała pozytywnie. Gratulujemy!…
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności ROP w 2012 r. oraz plan pracy na 2013r.
  • Zapoznanie  się z materiałem przygotowanym przez CIOP nt. występowania i zapobiegania problemom zdrowotnym związanym z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego i stresem w pracy.

 

Na zakończenie obrad, w sprawach bieżących, Przewodnicząca ROP, Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka przekazała list wystosowany przez SIPRP z wyrazami szacunku i podziękowaniami dla Senatora Jana Rulewskiego, za  pracę na rzecz zapewnienia podstaw materialnych funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie procedowania ustawy okołobudżetowej i ustawy budżetowej na 2013 rok. Pani Przewodniczącej bardzo dziękujemy.

 

do pobrania –  treść listu do Senatora Jana Rulewskiego


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP.”

  • 1 brytan napisał(a):

    I znowu ROP zajęła się sprawami drugoplanowymi. Gdzie jest reakcja na plany MPiPS w zakresie zmiany okresu rozliczeniowego czasu pracy – planowana zmiana na roczny okres; gdzie jest reakcja w zakresie umów śmieciowych. czasami przysłuchując się różnym głosom mam przeczucie, że jakby sprawy ważne stawałyby się sprawami drugoplanowymi. Czy wreszcie ktoś zechce zauważyć, że młode pokolenie Polaków – bardzo dobre wykształcone, zacznie gremialnie opuszczać nasz kraj i nie będzie miał kto pracować na nasze emerytury. czy wreszcie ktoś odważy się podjąć głos w sprawie niewolniczej pracy w niektórych polskich branżach gospodarki… Jak na razie słyszę milczenie

  • 2 mmm napisał(a):

    Na zdjęciu członkowie ROP wyglądają jak Komisja Kontroli Gier i Zakładów Totalizatora Sportowego.