Petycja SIPRP o zapewnienie w budżecie na 2015 r. dodatkowych środków na funkcjonowanie (w tym wynagrodzenia) Państwowej Inspekcji Pracy, a także zapewnienie odpowiednich regulacji w ustawie wprowadzającej ustawę budżetową na 2015 r., wyłączających Państwową Inspekcję Pracy z „zamrożenia” funduszu wynagrodzeń.

24 sierpnia 2014 | Bez kategorii

last minuteWielokrotnie na naszej stronie internetowej poruszaliśmy zagadnienia związane z budżetem naszego Urzędu, omawialiśmy różne aspekty aktualnego (oględnie mówiąc niedoskonałego) systemu płac i opłakane skutki „zamrożenia płac” pracowników PIP. Nastroje dodatkowo pogarsza fakt istnienia  tzw. „kominów płacowych”, co odbija się  szczególnie niekorzystnie na sytuacji materialnej młodych stażem pracowników Inspekcji, wykonujących pracę tego samego rodzaju jak pracownicy ze stażem dłuższym.

 

Problem, który zaczynają „wypunktowywać” sądy – jest efektem działań i zaniechań trwających od wielu lat, których kulminacją było bezprecedensowe w sferze budżetowej zrzeczenie się środków na podwyżki „inflacyjne” przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca.Tych „drobnych” kilka milionów złotych sprzed paru lat kumuluje się bezlitośnie, i obecnie będzie to już „nie naszych” milionów kilkanaście, co w połączeniu z dwukrotnym wymuszonym przerzuceniem na kolejny rok płatności grudniowej  składki na ubezpieczenia społeczne – prowadzić może w prostej linii do zapaści finansowej funduszu płac. Inspektorom pracy- którzy przecież nie mogą podjąć dodatkowego zatrudnienia-coraz trudniej przeżyć „z gołej pensji” do przysłowiowego pierwszego, szczególnie gdy mają na utrzymaniu rodzinę. ……..

 

Działania podejmowane przez Kierownictwo PIP na przestrzeni ostatnich 5 lat nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, gdyż nakładaniu na pracowników PIP coraz to nowych zadań i obowiązków towarzyszył ciągły realny spadek wynagrodzeń. Nie dotyczy to zresztą tylko pracowników PIP, aczkolwiek nas dotknęło to najwcześniej. Nie obwiniamy oczywiście za opisany stan obecnego Kierownictwa PIP. Wydaje się, że z przyzwyczajenia panuje ogólne oczekiwanie na to, że jak  będą – a „dawniej” zawsze w końcu były – środki na podwyżki, to będziemy dzielić, a jak nie ma, to musi zostać tak jak było „od zawsze”.

 

Mamy nadzieję, iż przy coraz bardziej aktywnym zaangażowaniu koleżanek i kolegów ze obu działających w PIP organizacji związkowych, które uwidoczniło się w zeszłym roku, a także oczywiście Kierownictwa naszego Urzędu – podjęte będą skuteczne działania (niekoniecznie związane z pozyskaniem z budżetu państwa dodatkowych środków), zapobiegające zapaści organizacyjnej i nieuchronnemu odpływowi z naszej instytucji najbardziej wartościowych pracowników.

 

Jesteśmy świadomi, że od czasu „zamrożenia” wynagrodzeń w sferze budżetowej znacznie trudniej jest uzyskać środki na regulację i podwyżkę  wynagrodzeń dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Ale jak pokazuje historia ostatnich lat, niektóre grupy zawodowe sfery budżetowej zostały wyłączone z „mrożenia” funduszu wynagrodzeń, tak że przy odpowiednim zaangażowaniu się wszystkich stron w tę sprawę – jest to możliwe także w odniesieniu do pracowników PIP.

 

Działania należy podejmować z dużym wyprzedzeniem, m.in. poprzez odpowiednie kontakty z parlamentarzystami, członkami odpowiednich Komisji Sejmowych, już na etapie wstępnego tworzenia i procedowania ustaw okołobudżetowych i budżetowych. Uważamy, że najważniejsze jest „lobbowanie’, „lobbowanie” i jeszcze raz „lobbowanie” na rzecz PIP  – wszędzie tam,  gdzie jest to możliwe, powołując się na ważną rolę społeczną, zaangażowanie w wykonywanie coraz to nowych zadań oraz trendy europejskie.

 

Wszystkich od lewicy do prawicy, zachęcamy do takiego działania.

 

Przypomnijmy sobie, że w zeszłym roku Stowarzyszeniu udało się poruszyć sporą grupę posłów i senatorów, tak że problem był po raz pierwszy omawiany był publicznie na posiedzeniach komisji sejmowych a także w toku plenarnego posiedzenia Sejmu. Z trybuny Sejmowej odczytywane były cytaty z wypowiedzi Mariana Klotta de Heidenfeldt, stanowiące część naszych pism. Do korzystnego dla nas wszystkich rozstrzygnięcia było chyba bliżej niż rok wcześniej, kiedy naszą akcję społeczną zapoczątkowaliśmy.

 

W tym roku może być niestety trudniej – wiele kolejnych środowisk, większych i dużo lepiej reprezentowanych – sformułowało swoje żądania płacowe.

 

Ale – nie możemy przespać kolejnej szansy. Do roboty!

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, kolejny raz wystąpiło, tym razem do Rady Ministrów z obywatelską petycją o zapewnienie w budżecie na 2015r. dodatkowych środków na funkcjonowanie (w tym wynagrodzenia) Państwowej Inspekcji Pracy, a także zapewnienie odpowiednich regulacji w ustawie wprowadzającej ustawę budżetową na 2015r., wyłączających Państwową Inspekcję Pracy z „zamrożenia” funduszu wynagrodzeń. Z informacji, które dotarły już do SIPRP wynika, że petycja ta została przesłana do rozpatrzenia do Ministra Finansów. Mamy nadzieję na jej uwzględnienie.

 

do pobrania skan peycji

Petycja - str. 1 z 2Petycja - str. 2 z 2

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 32 do wpisu “Petycja SIPRP o zapewnienie w budżecie na 2015 r. dodatkowych środków na funkcjonowanie (w tym wynagrodzenia) Państwowej Inspekcji Pracy, a także zapewnienie odpowiednich regulacji w ustawie wprowadzającej ustawę budżetową na 2015 r., wyłączających Państwową Inspekcję Pracy z „zamrożenia” funduszu wynagrodzeń.”

 • 1 Radek napisał(a):

  Co prawda piszą o dalszym zamrożeniu funduszu wynagrodzeń w budżetówce na portalu – http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/819733,budzet-2015-od-przyszlego-roku-wyzsza-ulga-na-dzieci-place-w-budzetowce-nie-wzrosna.html , ale przecież o tym decyduje Parlament. Jeszcze nic w tej materii nie zostało definitywnie przesądzone i jeszcze wszystko może się zdarzyć, więc nie popadajcie w rozpacz. Poczekajmy spokojnie na ustawę okołobudżetową, a tymczasem nie tracąc czasu trzeba lobbować, lobbować i lobbować, bo bez tego na pewno nic nam nie dadzą więcej.

 • 2 ipka napisał(a):

  PIENIĄDZE NA WYNAGRODZENIA?

  W przyszłym roku budżet GIODO wzrośnie o 10 proc.; budżet PIP – 9,4 proc. PAP 04.09.2014
  W przyszłym roku wzrosnąć mają wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Najbardziej zwiększy się budżet GIODO – o 10 proc.; najmniej RPD – o 5,1 proc. http://wyborcza.pl/1,91446,16585012,W_przyszlym_roku_budzet_GIODO_wzrosnie_o_10_proc__.html

 • 3 karol napisał(a):

  Do ipka; tylko na co są te pieniądze? Piszą w Wyborczej, że zwiększy się budżet, ale na wydatki rzeczowe, zakup samochodów?Może na to chcą dać, a nie na wynagrodzenia?

 • 4 ManIpulant napisał(a):

  W środę po rozmowach związkowców z ministrem sprawiedliwości poinformowano m.in., że rząd zdecydował o zwiększeniu w 2015 r. o 10 mln zł środków na wynagrodzenia asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników sądów powszechnych. Nie będą to jednak zewnętrzne środki, tylko efekt wewnętrznego przesunięcia w ramach budżetu wymiaru sprawiedliwości.

  I czy ktoś ma wątpliwości jakie my mamy związki??????????
  i czy nie ma potrzeby stworzenia nowych.

 • 5 Radek napisał(a):

  Do Manipulanta. Trochę jesteś niesprawiedliwy, bo 15.09.2014r. KK ZZ PPIP wystąpiła z petycją do Rządu i Sejmu o zapewnienie dodatkowych środków na funkcjonowanie PIP i odmrożenie Funduszu płac na rok przyszły. Poprzednio takie wystąpienie było w ubiegłym roku ze strony Komisji Krajowych obu związków. Przypuszczalnie przesunięcia w budżecie PIP także są możliwe – tylko najwyższa pora zacząć o tym dyskusję na wysokim szczeblu między Kierownictwem PIP, a Komisjami Krajowymi. Faktem jest że niezadowolenie szczególnie młodszej załogi PIP rośnie, wyroki w sądach zaczynają piętnować występującą dyskryminację płacową na tych samych stanowiskach, więc chyba trzeba coś z tym robić w ramach istniejącego budżetu i uregulowań prawnych. Moim zdaniem zamiast tworzyć nowy związek lepiej jest „docisnąć” istniejące struktury związkowe by realizowały zadania statutowe. Jeżeli oceniamy, że wybrani przez Delegatów członkowie KK nie chcą działać to po to funkcjonują w okręgach wybrane przez nas Komisje Okręgowe i Rewizyjne by te „przycisnęły” Komisje Krajowe. Bez oddolnego nacisku na krajówkę nic się nie zmieni. Czy któraś z Komisji Okręgowych przynajmniej domagała się od krajówki informacji o stopniu realizacji tych kilkunastu uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów z 2012 i 2014r. i przedstawienia działań podejmowanych w tym zakresie?

 • 6 ManIpulant napisał(a):

  No dobra trochę niesprawiedliwy jestem, ale ile można czekać na jakieś wyniki. Przecież nawet inspektorzy nie należący do obecnych związków nie wiedzą co wy dla nich robicie. A trwa to wiele lat. Czemu jakiś broszur nie robicie o wynikach waszej pracy dla nas i dla innych pracowników urzędu? Odpowiedź brzmi pewnie bo nie ma czym się pochwalić. A gdyby było, dawno był bym członkiem któregoś ze związków. No nic na szczęście widać, że jest coraz więcej osób, którzy chcą skruszyć ten istniejący beton.

 • 7 dora napisał(a):

  Związkowcy coś próbują? Rozesłali ankiety do swoich członków. Mam propozycję do ZZ, a może pozwolić wypowiedzieć się w ankiecie wszystkim chętnym inspektorom?