Podróże służbowe na nowych zasadach.

04 marca 2013 | Bez kategorii

 

Od dnia 1 marca 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. Rozporządzenie to reguluje zarówno zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych na terenie kraju, jak i poza granicami Polski….

 

Tym samym od dnia 1.03.2013 r. przestały obowiązywać dwa odpowiednie rozporządzenia MPiPS w tej sprawie, które zostały wydane w 2002 r. Wprawdzie obecne rozporządzenie (podobnie jak i poprzednie przepisy) jest adresowane wprost do pracodawców będących jednostkami sfery budżetowej, ale tzw. prywatni pracodawcy mogą je stosować, jeśli nie uregulują kwestii dotyczących delegacji odrębnie w regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę.

 

Zagadnienia dotyczące delegacji są także szczególnie ważne dla inspektorów pracy, którzy znaczącą część swoich zadań wykonują podczas podróży służbowych. 

 

Najistotniejszą zmianą, która z pewnością ucieszy pracowników jest podwyższenie stawki  diety za jeden dzień podróży służbowej – od 1 marca 2013 r. stawka ta została zwiększona o 7 zł i obecnie wynosi 30 zł. Ponadto ciekawą nowością jest wprowadzenie obowiązku zwrotu kosztów wydatków, które obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej. Wprowadzono także zasadą odpowiedniego pomniejszania wysokości diety za jeden dzień podróży służbowej na terenie kraju w zależności od ilości i rodzaju posiłków, które zapewnił pracodawca w ciągu dnia przebywania w delegacji. I tak kwotę diety, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25% diety; obiad – 50% diety i kolacja – 25% diety. Podobna zasada od wielu lat obowiązywała przy rozliczaniu delegacji zagranicznych. Obecnie została ona wprowadzona także do rozliczania podróży służbowej na terenie kraju.

 

Nowe przepisy w wielu kwestiach nie różnią się od tych, które obowiązywały do końca lutego 2013 r. Utrzymana została zasada, że środek transportu podczas podróży służbowej wskazuje pracodawca, a na podróż samochodem nie będącym własnością pracodawcy, polecający wyjazd służbowy może się zgodzić wyłącznie na wniosek pracownika. Została utrzymana także zasada, że koszty delegacji pracownik powinien rozliczyć nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia podróży służbowej. Niestety, nadal obowiązujące przepisy nie przewidują w jakim konkretnie terminie pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi koszty poniesione w trakcie delegacji. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 5 lutego 2013 r. pod pozycją nr 167.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Podróże służbowe na nowych zasadach.”

  • 1 janusz napisał(a):

    Literówka w tekście 9 wers od dołu jest zasad , powinno być zasada.

    Brawo jak zwykle na bieżąco, z tematami które interesują środowisko.
    Pozdrawiam.
    Janusz Niedziółka