Podsumowanie Sondażu Nr 2 – „Czy kontrole PIP powinny być przeprowadzane w zespole (przynajmniej dwuosobowym)?”

16 lutego 2012 | Bez kategorii


 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie   23.01.2012 r. – 15.02.2012 r.  W okresie tym  odnotowano około 2000 wejść na stronę SIPRP. Ogromna większość, bo 90% głosujących wypowiedziała się za przeprowadzaniem kontroli w zespole (przynajmniej dwuosobowym), zaś 10% głosujących było przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Aktualnie obowiązująca ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy rozwiązania takiego nie wyklucza. Prowadzenie kontroli w zespole istotnie zwiększa bezpieczeństwo kontrolujących, skuteczniej chroni przed pomówieniami, na które coraz częściej inspektorzy są narażeni. Poprawiła by się także efektywność kontroli, szczególnie wówczas, gdy w skład zespołu wchodziliby pracownicy specjalizujący się w różnych dziedzinach. Przymiotu realności nabrałyby kontrole w zakresie legalności zatrudnienia, obecnie coraz częściej redukowane do analizy dokumentów.

Taka organizacja pracy wydaje się możliwym do zastosowania bez nakładów finansowych  niezbędnym środkiem  profilaktycznym  zmniejszającym ryzyko zawodowe inspektora pracy, w obszarze zidentyfikowanych zagrożeń znaczących.

Rozwiązanie to mogłoby spowodować zmniejszenie ujmowanej statystycznie ilości działań inspektorów pracy, przenosząc punkt ciężkości na jakość i efektywność działania.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 5 do wpisu “Podsumowanie Sondażu Nr 2 – „Czy kontrole PIP powinny być przeprowadzane w zespole (przynajmniej dwuosobowym)?””

 • 1 Dyzio napisał(a):

  Jesteśmy prawdopodobnie ostatnią Inspekcją, której pracownicy prowadzą, co do zasady kontrole jednoosobowo, w tym w zakresie legalności zatrudnienia. Inne instytucje kontrolne już dawno temu wyciągnęły odpowiednie wnioski i zaczęły prowadzić kontrole zespołowo.

 • 2 Zorro napisał(a):

  Zespołowe prowadzenie kontroli zwiększa bezpieczeństwo kontrolujących, skutecznie chroni przed pomówieniami, zwiększa efektywność kontroli, ale zmniejsza ich ilość i to jest sedno problemu.

 • 3 Krecik napisał(a):

  Liczba kontroli poleciałby w dół, a to podstawowe kryterium oceny naszej pracy, tak więc o kontrolach dwuosobowych należy zapomnieć.

 • 4 Zorro napisał(a):

  Bezpieczeństwo inspektorów pracy jest ważniejsze niż liczba kontroli, więc należy do tego dążyć, by kontrole były prowadzone w zespole.

 • 5 pablo napisał(a):

  pewnie z perspektywy naszych szefów w niczym nie przeszkadza im prowadzenie kontroli w składzie jednoosobowym, a więc zmiany pewnie nie nastąpią,