Podsumowanie sondażu nr 20 „Czy w Państwowej Inspekcji Pracy powinna być wprowadzona zasada, że pracownikom, którzy oprócz dotychczasowych obowiązków realizują zadania osób które przechodzą na emeryturę – powinno być w ramach posiadanego budżetu przyznane wyższe wynagrodzenie?”

22 sierpnia 2013 | Bez kategorii

zrodlo- rmf.24.pl 000044QCFSQCGCCP-C116Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w dniach 15.07.2013 r. – 15.08.2013 r. W tym okresie odnotowano ok. 2500 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących 73opowiedziało się za tym, że pracownikom PIP, którzy oprócz dotychczasowych obowiązków realizują zadania osób które przechodzą na emeryturę – powinno być w ramach posiadanego budżetu przyznane wyższe wynagrodzenie, a jedynie 8 % głosujących miało odmienne zadanie w tym zakresie.

 

Zupełnie przypadkowo, również 73% głosujących w naszym głównym sondażu (zawieszonym na www.siprp.pl od początku jej istnienia) uważa, że spośród obszarów funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy – zmian wymagają zasady wynagradzania inspektorów pracy. ….

Nie warto już chyba przypominać epizodu, którego skutki pracownicy PIP odczuwają i odczuwać będą chyba jeszcze przez długie lata.  Chodzi oczywiście o zrezygnowanie jakiś czas temu przez byłego Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Jana Zająca z powszechnych wówczas w sferze budżetowej (łza się w oku kręci!) podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Jak głosi fama, stało się to w nadziei na lepsze potraktowanie przez władzę w przyszłości. Nic takiego oczywiście nie nastąpiło, i dlatego pracownikom PIP „zamrożono” płace o rok wcześniej niż pozostałym pracownikom sfery budżetowej.

Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja budżetu państwa w bieżącym roku (patrz poprzedni wpis na naszej stronie), i że na cud liczyć raczej nie można. Ale wiemy też, że już ujawniło się zjawisko odchodzenia z PIP wyspecjalizowanej kadry inspektorskiej oraz występują poważne trudności w pozyskaniu nowych pracowników dających nadzieję na prawidłowe wykonywanie coraz bardziej złożonych działań.

Informujemy, że Zarząd Główny SIPRP przygotowuje obywatelską petycję do Prezesa Rady Ministrów i do obu Wicepremierów w sprawie minimalnego choćby „odmrożenia” od 2014 r. funduszu płac Państwowej Inspekcji Pracy.

Ale po raz kolejny podkreślamy, że możliwe są także działania wewnątrzorganizacyjne. W ramach istniejącego, a nawet „przyciętego” budżetu PIP możliwe są modyfikacje, a środki zaoszczędzone z tytułu mniejszych wydatków czy pozostałe w związku z rozwiązywaniem stosunków pracy można przeznaczyć np. na wynagrodzenia osób najmniej zarabiających w poszczególnych grupach. Pozwoliło by to zmniejszać nieuzasadnione dysproporcje płacowe występujące pomiędzy długoletnimi pracownikami PIP, a tymi o krótszym stażu zawodowym, pomimo wykonywania przez nich pracy tej samej ilości i jakości.

W odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z 26.06.2013r. przez Wiceprezes Zarządu SIPRP, Minister Finansów w piśmie z dnia 8 sierpnia 2013  WU1/066/339/MZP/13/63701 RWPD – stwierdził m.in.:  […]A zatem został zamrożony fundusz wynagrodzeń, a nie wynagrodzenia indywidualne. W ramach ustalonej […]wielkości funduszu wynagrodzeń kierownicy jednostek muszą prowadzić w taki sposób politykę finansową  jednostki, aby zapewnić jej płynność finansową oraz zabezpieczyć się m.in. na konieczność wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników przechodzących na emeryturę.

 W przypadku ustania stosunku pracy  z pracownikami, spowodowanym zarówno odejściem na emeryturę jak i zwykłą rotacją, fundusz wynagrodzeń danej jednostki nie ulega  zmniejszeniu. Zadania osób, których stosunek pracy  ustał są realizowane przez „nowych” pracowników, którzy automatycznie absorbują  fundusz wynagrodzeń po „starych” pracownikach lub zostają powierzone te zadania innym pracownikom danej jednostki. Przejęcie przez pozostałych pracowników  zadań nieobecnych pracowników  wiąże  się  z ich dodatkowym obciążeniem pracą, co może się także wiązać z podwyższeniem wynagrodzenia  lub jego czasowym zwiększeniem. Należy bowiem zaznaczyć, iż przy odpowiedniej polityce kadrowo-płacowej, jak wskazano powyżej – w przypadku wolnego funduszu wynagrodzeń, pozostałego po osobach, które odeszły z pracy lub przeszły na emeryturę lub rentę , można zwiększać płace indywidualnie w ramach planowanych wynagrodzeń. (podkr. red.)

 Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, iż na podstawie art. 171 ww. ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. dysponenci części budżetowych mogą dokonywać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w ramach danej części i działu budżetu państwa, np. z wynagrodzeń na inne wydatki, w tym: majątkowe z pewnymi zastrzeżeniami określonymi  w tym przepisie[…].

W następnym sondażu zapytamy Was:

„Czy Państwowa Inspekcja Pracy powinna dostosować wykładnię podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy do obowiązującego w tym zakresie stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ?”


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Podsumowanie sondażu nr 20 „Czy w Państwowej Inspekcji Pracy powinna być wprowadzona zasada, że pracownikom, którzy oprócz dotychczasowych obowiązków realizują zadania osób które przechodzą na emeryturę – powinno być w ramach posiadanego budżetu przyznane wyższe wynagrodzenie?””

 • 1 zonk napisał(a):

  Czyli przychodząc w 2011 r. jako młodszy IP na stanowisko odchodzącego starszego IP specjalisty powinienem brać jego wynagrodzenie 🙂 (dwa razy wyższe niż moje). Kpiny 🙁

 • 2 Ciekawy napisał(a):

  Ja rozumiem to wyjaśnienie Ministra Finansów tak, że w związku z odejściami z pracy np na emeryturę nie trzeba kasy zarezerwowanej na wynagrodzenia tych pracowników oddawać do budżetu państwa by zasypać dziurę budżetową tylko można ją podzielić pomiędzy innych pracowników PIP i to niekoniecznie tych o duższym stażu – lepiej zarabiających niż ich młodsi stażem koledzy.
  Po spokojnym przeanalizowaniu zagadnienia (wpis na stronie Stowarzyszenia z 30.05.2013r.) wydaje mi się, że coś drgnęło w tym temacie dopiero wtedy, gdy SIPRP skierował pismo do Ministra Finansów, które ten w lipcu 2012r. przesłał do GIP-a, a GIP – na to pismo nie odpowiedział. Sam brak odpowiedzi o czymś też świadczy. Podobno na Zjeździe Delegatów ZZ PPIP w Łodzi w dniu 11 V 2012r, Pani Anna Tomczyk w obecności obecnej szefowej mówiła zebranym, że te pieniądze są oddawane do budżetu państwa, bo takie są przepisy -czy ktoś z obecnych tam mógłby to potwierdzić, bądź temu zaprzeczyć?

 • 3 Tales napisał(a):

  Ciekawe na co były przeznaczane środki finansowe po pracownikach odchodzących na emeryturę w poszczególnych latach trwającego okresu zamrożenia funduszu płac w PIP?