Podsumowanie Sondażu Nr 4 – „Czy podmiot kontrolowany powinien ponosić koszty administracyjne kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku stwierdzenia w jej trakcie nieprawidłowości? ”

15 kwietnia 2012 | Bez kategorii

 


 Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie   15.03.2012r. – 15.04.2012r.  W okresie tym  odnotowano ponad 2000 wejść na stronę SIPRP i tak: 18% głosujących  wypowiedziała się za wprowadzeniem takich opłat, zaś 82% głosujących była przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Aktualnie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy nie są związane z koniecznością wnoszenia przez podmiot kontrolowany opłat, niezależnie od tego, czy w trakcie kontroli dochodzi do ujawnienia nieprawidłowości, czy też nie. W obecnym stanie prawnym w rezultacie kontroli prowadzonych przez inspektora pracy …w przypadku stwierdzania nieprawidłowości, standardowo do podmiotu kontrolowanego kierowane są nakazy lub wystąpienia, których realizacja niejednokrotnie wiąże się ze znacznymi  nakładami finansowymi. Wobec osób które popełniły wykroczenia  stosowane są mandaty karne lub kierowane są do Sądu Karnego wnioski o ukaranie. W przypadku dwukrotnej kontroli, w wyniku której ujawniono rażące naruszenia przepisów bhp mogą być kierowane są  do ZUS wnioski o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tak więc wprowadzenie dodatkowej opłaty administracyjnej za kontrolę prowadzona przez PIP, w wyniku której ujawniono nieprawidłowości stanowiło by obciążenie podmiotu kontrolowanego, odbierane jako kolejna „kara” ze strony naszej instytucji. Wprowadzenie takich opłat mogło by spowodować zwiększony poziom niechęci/agresji podmiotów kontrolowanych kilkakrotnie np. w wyniku przesyłanych do PIP skarg.

Możliwość wprowadzenia takich opłat nie jest jednak abstrakcyjna, toczy się np. na ten temat dyskusja w brytyjskiej inspekcji pracy (HSE – Health & Safety Executive), omówiona na zaprzyjaźnionym portalu: www.kulturabezpieczeństwa.pl

 

Drodzy Czytelnicy, przygotujcie się już na udzielenie odpowiedzi, na pytanie kolejnego sondażu, który zamieścimy w dniu 15.05.2012 r.

Czy uważasz, że inspektorzy pracy powinni być wyłączeni z obowiązku tworzenia i aktualizacji metryki do wydawanych decyzji?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Podsumowanie Sondażu Nr 4 – „Czy podmiot kontrolowany powinien ponosić koszty administracyjne kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku stwierdzenia w jej trakcie nieprawidłowości? ””

  • 1 dyzio napisał(a):

    Wprowadzenie opłat za kontrolę PIP nie przyniosło by inspektorom nic dobrego. Pracodawcy mieli by dodatkowy powód by nie lubić kontroli inspektorów pracy.

  • 2 Zorro napisał(a):

    To pewnie oznaczało by koniec kontroli „pustych” i szukanie nieprawidłowości na siłę w wyniku sugestii przełożonych.

  • 3 bob napisał(a):

    Wszędzie pełno opłat dookoła i wszystko drożeje, a ci w Sejmie co za nic nie płacą wymyślają nowe obciążenia dla innych ludzi.