Polskie wydanie podręcznika etyki dla przedsiębiorców „The Vocation of the Business Leader”.

08 października 2012 | Bez kategorii


Papieska Rada „Iustitia et Pax” opracowała przewodnik etyki dla biznesmenów „The Vocation of the Business Leader” („Powołanie lidera biznesu”). Jest to pokłosie seminarium na którym chrześcijańscy przedsiębiorcy starali się wyciągnąć wnioski z encykliki społecznej Benedykta XVI Caritas in veritate. Podstawą publikacji jest spostrzeżenie, że u źródeł kryzysu leżą zarówno błędy czysto ekonomiczne, ale też nieprawidłowości natury etycznej, zaś  osoby którym powierzono wielkie zasoby, ponoszą także wielką odpowiedzialność. Przewodnik zachęca, aby biznesmeni ekonomię oceniali w świetle wyznawanych wartości i według nich też działali.

 

Polska premiera publikacji nastąpi 10 października 2012 r. o godz. 12.00  w siedzibie Komisji Episkopatu Polski w Warszawie (Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6). Głównym organizatorem jest Katolicka Agencja Informacyjna. Wśród zaproszonych gości obecny będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, przewodniczący Rady  ds. Społecznych bp Józef Kupny, członek Rady Polityki Pieniężnej dr hab. Adam Glapiński, Grzegorz Cydejko z „Forbes” oraz przedsiębiorca Marek Bernaciak (AMB Technic). Dyskusję poprowadzi Tomasz Królak, wiceprezes KAI.

 

Wstęp wolny, organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności mailowo: sekretariat@ekai.pl

 

My zaś zaproszeni jesteśmy na konferencję w Krakowie w dniu 18 października 2012 r. Będzie ona w całości poświęcona temu ważnemu dokumentowi. Gościem będzie ks. bp Grzegorz Ryś. W programie wystąpienia ludzi świata nauki oraz ludzi biznesu.

 

program konferencji  – Powołanie Lidera Biznesu

 

Wszystkim czytelnikom proponujemy jeszcze zapoznanie się z sześcioma  praktycznymi zasadami etycznego biznesu.

 

1. Przedsiębiorstwa, które wytwarzają towary prawdziwie dobre i świadczą prawdziwie dobre usługi, przyczyniają się do dobra wspólnego.

2. Przedsiębiorstwa solidaryzują się z ubogimi poprzez gotowość do obsłużenia społeczności dotychczas pozbawionych usług na odpowiednim poziomie oraz ludzi będących w potrzebie.

3. Przedsiębiorstwa przyczyniają się do dobra społeczeństwa poprzez wspieranie szczególnej godności ludzkiej pracy.

4. Poprzez zasadę pomocniczości, przedsiębiorstwa dają pracownikom możliwość partycypacji w zarządzaniu, dzięki czemu osoby te przyczyniają się do wypełniania misji organizacji.

5. Przedsiębiorstwa kształtują sposób zarządzania i opieki nad zasobami, które otrzymały: kapitałem, a także zasobami ludzkimi i środowiskowymi.

6. Przedsiębiorstwa są sprawiedliwe w przydzielaniu zasobów wszystkim udziałowcom: pracownikom, klientom, inwestorom, dostawcom oraz społeczeństwu.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Polskie wydanie podręcznika etyki dla przedsiębiorców „The Vocation of the Business Leader”.”

  • 1 peter napisał(a):

    jak dotychczas bardzo trudno natrafić na takiego lidera biznesu. Biznes – po polsku, w większości przypadków sprowadza się do zarabiania dużych pieniędzy kosztem pracowników najemnych. Nie rozumiem polityki rządu w zakresie umów o dzieło – co w tym przypadku znaczy miejsce pracy. Nie wydaje mi się, aby na takim stanowisku zatrudniony najemca był zadowolony. Praca ponad wymiar czasu pracy. do 14 h dziennie jest praca typowo niewolniczą. Nie wiem czy nasz rząd wie o takich przypadkach. Jak w takiej sytuacji mówić o liderze biznesu…

  • 2 talar napisał(a):

    Prowadzenie firmy, praca najemna nie musi oznaczać realizację tego z naruszeniem zasad etycznych, bo w Polsce jest wielu uczciwych pracodawców, którzy starają się tak, jak mogą wywiązywać z ciążących na nich obowiązków. Moim zdaniem trzeba promować etykę w biznesie, bo może dzięki temu ktoś kolejny zachęcony tą ideą będzie realizował działalność gospodarczą przestrzegając przy tym wartości chrześcijańskich.