Prace nad budżetem PIP – ciąg dalszy. Nad ustawą budżetową na 2017 r. debatował będzie Senat.

19 grudnia 2016 | Bez kategorii

budzet

 

Po tym jak w drugim czytaniu ustawy budżetowej w Sejmie plan budżetu PIP na 2017 r. zmniejszono o 15 147 tys. zł, w trzecim czytaniu tej ustawy, które miało miejsce 16 grudnia 2016 r. posłowie przychylili się do rekomendacji Komisji Finansów Publicznych dla poprawki wniesionej przez Klub Parlamentarny PIS zwiększając budżet PIP o 6 mln zł.

 

Uchwalona ustawa budżetowa na rok 2017  w części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy obecnie przewiduje plan w wysokości 323 643 tys. zł (według planu przedłożonego przez Głównego Inspektora Pracy miała to być kwota 332 790 tys. zł), z czego:

 

305 098 tys. zł (według planu przedłożonego przez Głównego Inspektora Pracy miała to być kwota 314 245 tys. zł )  – przeznaczone na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia,

 

2 076 tys. zł (bez zmian w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2017r. przez Głównego Inspektora Pracy) – przeznaczone na wydatki na rzecz osób fizycznych,

 

16 232 tys. zł (bez zmian w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2017r. przez Głównego Inspektora Pracy) na wydatki majątkowe.

 

237 tys. zł – przeznaczone na wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to zgodnie z przyjętym przez Prezydium Sejmu harmonogramem, ustawa budżetowa do 23 grudnia trafi do Senatu, który będzie miał 20 dni (czyli do 12 stycznia 2017 r.) na podjęcie uchwały w sprawie budżetu. W dniu 17 stycznia 2017 r. sejmowa komisja finansów rozpatrzy ewentualne poprawki Senatu, a podczas posiedzenia plenarnego w dniach 25-27 stycznia 2017 r. zostaną one poddane pod głosowanie. Harmonogram przewiduje, że 31 stycznia 2017 r. budżet zostanie przedłożony do podpisu Prezydentowi.

 

źródło:

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=66DC8B69B0E104FCC125808C00022F8E

 

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/komisja-finansow-za-przyjeciem-poprawek-pis-do-projektu-budzetu,699828.html

 

 

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.