Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – konsultacje społeczne.

02 września 2017 | Bez kategorii

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – w celu wyrażenia opinii.

 

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy. ….

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy obecnie do lektury zamieszczonego na końcu projektu z 17.08.2017r. wraz z uzasadnieniem. Czasu na zajęcie stanowiska zostało niewiele dlatego zachęcamy do przekazywania do 15.09.2017 r. swoich opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

O dalszym przebiegu prac informować będziemy na bieżąco.

 

do pobrania:

 

projekthttp://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12302402/12455834/12455835/dokument306175.pdf

 

Załącznik nr 1 – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12302402/12455834/12455835/dokument306176.pdf

 

załącznik nr 2 – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12302402/12455834/12455835/dokument306177.pdf

 

załącznik nr 3 – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12302402/12455834/12455835/dokument306178.pdf

 

uzasadnieniehttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12302402/12455834/12455835/dokument306193.pdf

 

pismo przew. – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12302402/12455834/12455836/dokument306179.pdf

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.