Rada Ochrony Pracy zaopiniowała kandydaturę Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

26 września 2017 | Bez kategorii

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy realizując drugi punkt porządku obrad, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy. …

 

 

Po autoprezentacji Kandydata i przeprowadzonej dyskusji Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek Marszałka Sejmu. W głosowaniu tajnym wzięło udział 25 członków Rady, oddano 20 ważnych głosów, z czego 10 za, 9 przeciw i 1 wstrzymujący się.

 

Panu Wiesławowi Łyszczkowi serdecznie gratulujemy.

 

Informujemy, że w dniu 27.09.2017 r. opinię w tej sprawie ma wyrazić także sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 

P.T. Czytelników naszej strony internetowej zainteresowanych treścią autoprezentacji Kandydata oraz przebiegiem dyskusji zapraszamy do zapoznania się z relacją z posiedzenia ROP: https://www.youtube.com/watch?v=0PPcW9GnLdI


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.