Spotkanie kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

21 grudnia 2012 | Bez kategorii

 

W dniu 19.12.2012 odbyło się spotkanie delegacji Zarządu Głównego SIPRP z Głównym Inspektorem Pracy Panią Iwoną Hickiewicz i z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Panią Małgorzatą Kwiatkowską. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Leszek Rymarowicz oraz Wiceprezesi: Magdalena Miska i Paweł Wieczorek.

 

Na wstępie przedstawiliśmy cele i zadania statutowe Stowarzyszenia, a także najważniejsze działania podejmowane przez nas w 2012 r. Przedyskutowaliśmy najistotniejsze kwestie znajdujące się w sferze wspólnych zainteresowań. Ustaliliśmy tryb przepływu informacji  i komunikowania się pomiędzy Zarządem SIPRP a Głównym Inspektorem Pracy oraz omówiliśmy obszary w których działa Stowarzyszenie, wskazując na … szerokie spektrum naszej aktywności, w tym w kontekście reagowania środowiska inspektorskiego na negatywne przekazy medialne dotyczące naszej pracy.

Podczas spotkania strony zadeklarowały wolę współpracy także w zakresie działań służących doskonaleniu  pracy urzędu oraz wspierania  działań dotyczących polepszenia sytuacji prawnej i materialnej urzędu na forum partnerów zewnętrznych. W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia wyraziliśmy najwyższe uznanie dla działań podejmowanych przez Panią Iwonę Hickiewicz na forum Rady Ochrony Pracy oraz Sejmu RP, mających na celu zapewnienie materialnych podstaw działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Po spotkaniu z Głównym Inspektorem Pracy odbyło się  spotkanie  z dyrektorami departamentów GIP. Gospodarzem była  Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Pani Ewa Dośla a uczestnikami byli:

p. Halina Tulwin – Dyrektor Departamentu Prawnego,

p. Jolanta Janukowicz – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego,

p.  Krzysztof  Kowalik – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli,

p. Jarosław Leśniewski – Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia,

p. Lidia Szmit – Dyrektor Departamentu Planowania Analiz i Statystyki,

p. Marek Szcześniak- Wicedyrektor Departamentu Planowania Analiz i Statystyki,

p. Jacek Zalewski – gł. specjalista w Departamencie Organizacyjnym.

 

Dyskusja w tym szerokim gronie obejmowała m.in. zagadnienia stanowiące przedmiot aktywności naszego Stowarzyszenia. Omawialiśmy m. in.

 1. Możliwości przyjęcia w PIP procedur kontroli prawa pracy i legalności zatrudnienia uwzględniających wykładnię wzajemnych relacji ustawy SDG, ustawy o PIP i Konwencji Nr 81 MOP – zgodnie ze stanowiskiem Rządu  z 29.IV.2010 r., opiniami Ministrów: Gospodarki oraz Pracy i Polityki Społecznej,  a także prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych.
 2. Możliwości zmiany obecnego wzoru upoważnienia do kontroli
 3. Istniejące i proponowane sposoby rejestrowania czynności służbowych innych niż kontrole  –    (np. czynności wyjaśniające u byłych pracodawców podjęte w związku ze skargami, interwencje w wyniku zgłoszeń tzw. zagrożeń publicznych, czynności służbowe mające związek  z odstępstwami, czynności w zakresie legalności zatrudnienia u osób fizycznych itp.)
 4. Mechanizm tworzenia list kontrolnych i zadania stawiane przed tego typu dokumentami, także  w odniesieniu do list kontrolnych  zawierających oceny poziomu przestrzegania przepisów oraz możliwości oprogramowania Navigator.
 5. Problem elektronicznego sposobu doręczenia decyzji administracyjnych, jeżeli taki wniosek sformułuje strona.
 6. Tryb kwalifikacji i rozpatrywania znacznej części pism kierowanych do PIP, traktowanych  obecnie jako „skargi”, a będących w istocie wnioskami o kontrolę, w kontekście różnych procedur załatwiania tych dwu rodzajów spraw, zakresu stosowania „tajemnicy skargowej” i zapewnienia udziału stron w postępowaniu.
 7. Procedur/zasad postępowania w przypadku oskarżenia inspektora pracy o przestępstwo korupcyjne.

 

Z satysfakcją informujemy, iż w odniesieniu do możliwości zmiany treści upoważnienia do kontroli, sposobu rejestracji czynności służbowych innych niż kontrole a także zmodyfikowania procedur załatwiania wniosków i skarg osiągnęliśmy istotne zbliżenie stanowisk. Przedstawiliśmy stanowisko SIPRP w dyskutowanych kwestiach i przyjęliśmy do wiadomości stanowiska przedstawione przez dyrektorów departamentów w sprawach należących do zakresu ich kompetencji.

 

Spotkanie było także okazją do złożenia w imieniu członków i sympatyków SIPRP życzeń świątecznych i noworocznych Pani Głównej Inspektor Pracy wraz ze współpracownikami oraz wszystkim pracownikom Głównego Inspektoratu Pracy.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 9 do wpisu “Spotkanie kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.”

 • 1 berek napisał(a):

  I co na tok KK ZZPIP?! Chyba trochę głupio. Tyle lat pracy z mizernym efektem. Tutaj stowarzyszenie działa 1 rok i już takie sukcesy. Pogratulować a związkowcy niech się biorą do roboty (ci ze szpicy).

 • 2 budek napisał(a):

  Jakie sukcesy. Od gadania nikomu jeszcze nie przybyło. Ale rzeczywiście gratulacje za odwagę i to dla obu stron. Jakoś nigdy jeszcze nie zdarzyło się żeby inspektorzy pracy mieli swoje własne zdanie i nie bali się go publicznie bronić, i nie zdarzyło się także aby kierownictwo wysłuchało bez pośredników tego co mają do powiedzenia „doły”.
  Powodzenia!

 • 3 Kamil napisał(a):

  Uważam, że gratulacje za wolę współdziałania należą się zarówno Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy, jak i Głównemu Inspektorowi Pracy ze współpracownikami. Stowarzyszeniu można pogratulować za politykę informacyjną i trafne spojrzenie na zagadnienia dotyczące inspektorów pracy, wskazywanie newralgicznych obszarów w których powinny zostać dokonane zmiany i determinację w dążeniu do ich wprowadzenia w praktyce inspektorskiej, przepisach i wewnętrznych procedurach, które ktoś, kiedyś wprowadził do stosowania może w innych realiach i wciąż w nich trwamy pomimo,że wiele na to wskazuje, że to nieprawidłowe rozwiązania. Drugiej stronie można zaś pogratulować dostrzeżenia SIPRP jako niezależnej organizacji społecznej – równorzędnego partnera w rozmowach na temat niezbędnych zmian i dopuszczenia do realizacji w praktyce słusznych i zasadnych postulatów SIPRP zamiast obstawania przy dotychczasowych nie zawsze prawidłowych rozwiązaniach. Czas pokaże, czy to poczatek owocnego współdziałania – przekonamy się po wprowadzonych zmianach we wskazanych wyżej obszarach. Nasuwa się jedynie pytanie dlaczego pozostałe postulaty nie znalazły posłuchu na Kruczej w Warszawie?

 • 4 pawel napisał(a):

  witam

  Byłem uczestnikiem spotkania. Było rzeczowo, kompetentnie i merytorycznie. Strony przedstawiły swoje racje. Bardzo pozytywne wrażenie jeżeli chodzi o przygotowanie do rozmów. Co do efektów to zobaczymy. Konkluzja -patrzę z nadzieją w przyszłość.

  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

 • 5 berek napisał(a):

  w nawiązaniu do wypowiedzi budka. Najlepiej szemrać po kątach i narzekać.. Gadać po kuluarach o różnych sprawach I tak samo jest w organizacjach związkowych. Chyba niepodważalnym sukcesem jest spotkanie – oczywiście z aprobatą GIP-a, zarządu SIPRP z całym kierownictwem GIP-a. Ciekawy jestem, czy którakolwiek centrala związkowa odbyła takie spotkanie?!

 • 6 Zofia napisał(a):

  Hej!
  Ale co konkretnego Wam się udało? O jakich sukcesach pisze „berek”, bo jakoś niczego namacalnego nie ma. Samo spotkanie z GIP stowarzyszenia to sukces? Zwłaszcza, że od początku jest nam przychylna? Demagogiczne to wszystko…Pozdrawiam forumowiczów

 • 7 berek napisał(a):

  W nawiązaniu do komentarza „zofii”. trzeba zauważyć, że stowarzyszenie działa nieco ponad jeden rok – podkreślam ponad jeden rok. ZZPPiP działają już kilkadziesiąt lat i które z ich działań przyniosło namacalne, pozytywne skutki w pracy ip-ów. Pełna akceptacja NAVIGATOR-a – bez słowa sprzeciwu; brak podwyżek od kilku już lat. Nie wspomnę o braku realizacji uchwał zjazdu delegatów z maja ubiegłego roku. Tutaj należy rozważać plusy i minusy każdej z tych organizacji. KO ZZPPiP miała podjąć działania w zakresie stworzenia funduszu na obronę ip-ów w razie postawienia im zarzutów prokuratorskich (spotkanie w Kazimierzu D. w roku 2011). Do dzisiejszego dnia nie widać żadnych działań. Należy zadać sobie trochę trudu,aby należycie reprezentować środowisko PIP.

 • 8 florek napisał(a):

  Z tymi sukcesami to poczekajmy. Zblizenie stanowisk, to jeszcze nie realizacja wniosków… Co do związków: w latach 90-tych parę razy wywalczyły podwyżkę. Niestety, obecnie są coraz bardziej martwe. Poza paczkami świątecznymi – podstawowa aktywność to wyciszanie niezadowolenia, żeby kierownictwa OIP-ów mogły się chwalić „spokojem” na dołach… No i mechanizm awansu kadrowego – patrz OIP Białystok…

 • 9 bertu napisał(a):

  Myślę, że należy wspierać działania stowarzyszenia. Osoby z zarządu nie korzystają z żadnej ochrony,a z otwartą przyłbicą nagłaśniają problemy środowiska inspektorskiego. KK ZZPPiP nie wydaje się, aby angażowała się mocno do swych działań statutowych. Być może brakuje jej odwagi, a być może starają się nie wychylać za mocno… Zgadzam się z Florkiem w latach 9–tych coś tam się jeszcze działo, ale teraz… lepiej się nie denerwować.