Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy.

23 grudnia 2011 | Bez kategorii


W dniu 19 grudnia 2011 z Głównym Inspektorem Pracy, Panią Anną Tomczyk spotkał się reprezentujący Stowarzyszenie, Prezes Zarządu SIPRP Leszek Rymarowicz. Omówił ideę powołania Stowarzyszenia, nasze podstawowe cele statutowe oraz formy działania. Wskazał przy tym iż jednym z priorytetów Stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych relacji z Kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawił także podejmowane bieżące działania  i  najbliższe zamierzenia Stowarzyszenia.

Pani Główna Inspektor Pracy ustosunkowała się do niektórych komunikatów zmieszczonych na naszej stronie internetowej (m.in. do dostępu online do systemu informacji prawnej LEX, propozycji ergonomicznej oceny aplikacji „Navigator”) – wskazując na podejmowane przez GIP działania w tym zakresie, oraz na obiektywne ograniczenia.

Uzgodniono formy współpracy oraz tryb przepływu informacji.

W spotkaniu, które odbyło się w Głównym Inspektoracie Pracy, uczestniczyła także Zastępca Głównego Inspektora Pracy Pani  Małgorzata Kwiatkowska.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.