(S)próbujemy…

03 grudnia 2011 | Bez kategorii

Rozpoczynamy prace nad przeprowadzeniem  oceny pod kątem ergonomii, stanowiącego podstawowe narzędzie naszej pracy oprogramowania  („NAVIGATOR”). Podstawą będą mające status Polskiej Normy:

  • PN-EN ISO 9241-110:2006 Ergonomics of human-system interaction – Part 110: Dialogue principles. Ergonomia interakcji człowieka i systemu – Część 110: Zasady dialogu.
  • PN-EN ISO 9241-171:2008 Ergonomics of human-system interaction – Part 171: Guidance on software  accessibility. Ergonomia interakcji człowieka  i systemu – Część 171: Wytyczne dotyczące  przystępności oprogramowania.

 

Wszystkich kolegów i (oczywiście) koleżanki zainteresowanych praktycznym zastosowaniem powyższych norm ergonomicznych, a także obowiązujących norm prawnych  – serdecznie zapraszamy do współpracy.  Obok wyartykułowanego w licznych mailach oczywistego celu utylitarnego potraktujmy to jako możliwość dokształcenia się w zakresie zagadnień obejmowanych przez naszą profesję.

Prosimy także o kontakt osoby chętne do pracy nad implementacją listy kontrolnej ISO 9241-171:2008 (E): Annex C „Sample procedure for assessing applicability and conformance” i procedury zgodnej z: Annex F „Accessibility and usability” a także użytkowników oprogramowania, chętnych do wypełnienia listy kontrolnej oraz przeprowadzenia samooceny stopnia zmęczenia wzroku oraz warunków pracy wzrokowej (prawdopodobnie z użyciem programu diagnostycznego opracowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB).


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.