Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy / World Day for Safety and Health at Work 2014 – Apr 28.

27 kwietnia 2014 | Bez kategorii

wcms_235063Międzynarodowa Organizacja Pracy ustanowiła 28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, aby na całym świecie promować zasady profilaktyki wypadków i chorób zawodowych. Jest to przede wszystkim kampania prewencyjna – prowadzona w celu podniesienia świadomości i skupienia uwagi opinii międzynarodowej na aktualnych zagrożeniach i tendencjach w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz na skali urazów, chorób związanych z pracą i  śmiertelnych wypadków związanych z pracą. Także w dniu 28 kwietnia ruch związkowy obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

 

BHP w ujęciu Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczy zarówno bezpieczeństwa jak i ochrony zdrowia, ale także tzw. dobrostanu ludzi zaangażowanych w procesy pracy.  Programy prewencyjne MOP mają charakter interdyscyplinarny – dotyczą nie tylko pracowników, ale i innych osób wykonujących pracę,  współpracowników, członków rodziny, pracodawców, klientów, i wszystkich innych osób mogących mieć związek ze środowiskiem pracy. …..

 

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia w Pracy są integralną częścią realizowanej przez MOP globalnej strategii służącej  promocji globalnego bezpieczeństwa i zdrowia, a także  działań prewencyjnych, podejmowanych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. W 2014 r. tematem przewodnim Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest: „Bezpieczeństwo i zdrowie w stosowaniu środków chemicznych w pracy”.  Międzynarodowa Organizacja Pracy stwierdza, że środki chemiczne są we współczesnym życiu niezbędne, i nadal będą produkowane i stosowane w miejscach pracy. Jednak, aby zachować właściwą równowagę pomiędzy korzyściami ze stosowania środków chemicznych, a potencjalnymi negatywnymi  skutkami ich stosowania, a także koniecznymi do stosowania środkami  zapobiegawczymi  i kontrolnymi – konieczne jest właściwe zarządzanie środkami chemicznymi, co może być osiągnięte wspólnym wysiłkiem rządów, pracodawców,  pracowników oraz ich organizacji.

 

W Polsce inicjatywa MOP została uwzględniona w uchwale Sejmu z 2003 r., ustanawiającej 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Póki co, obchody tego dnia   w Polsce nie są czymś w rodzaju  „święta BHP”, ale kojarzą się raczej ze smutnymi i podniosłymi uroczystościami. Miejmy nadzieję, że  w przyszłości wzmocnione zostanie jednak podstawowe przesłanie tego dnia, jakim jest niewątpliwe pozytywne oddziaływanie na świadomość społeczeństwa.

 

W tym dniu temat bhp powinien być wszechobecny w mediach, i to nie tylko przez statystyki wypadkowe. Powinno się pokazywać i promować firmy i ludzi, którzy pracują bezpiecznie i do tego potrafią przekonać  innych. Jest to także okazja, aby zaprezentować społeczeństwu pracę instytucji kontrolnych, służby bhp, społecznej inspekcji pracy, związków zawodowych. Na co dzień takiej okazji nie ma, a następna zdarzy się dopiero za rok. Czy uda się wykorzystać nadarzającą się okazję na przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z codzienną pracą inspektorów pracy?

 

Mówiąc o statystyce warto wiedzieć, że według danych GUS w 2013 roku w Polsce poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostało ponad 88 tys. pracowników, 276 osób poniosło śmierć. Według GUS w 2012 poszkodowanych było 91 tys. pracowników, w tym śmierć poniosło 348 osób, a w 2011 r. 97 tys. poszkodowanych i 404 przypadki śmierci. Oczywiście, każdy wypadek, to o jeden wypadek za dużo, ale nie da się ukryć, że trend spadkowy jest widoczny i miejmy nadzieję nie wynika on tylko ze spowolnienia gospodarczego. Może to także efekt działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej prowadzonej przez powołane do tego instytucje, w tym przez Państwową Inspekcję Pracy. I przy tej okazji trzeba o tym dobitnie powiedzieć. Nie wstydźmy się swojej pracy.

 

hseWarto wiedzieć również, że inspektorzy pracy na podstawie kontroli związanych z zaistniałymi wypadkami w 2013 r. ustalili, że w prawie połowie zdarzeń (46,9 proc.) przyczyną był czynnik ludzki – m.in. nieprawidłowe zachowanie się pracownika, nieużywanie sprzętu ochronnego itp.  I przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że najbardziej efektywną drogą do zmniejszenia liczby ofiar wypadków przy pracy – jest ciężka i niewdzięczna praca organiczna – kształtowanie właściwych postaw pracowników i pracodawców, budowanie tzw. kultury bezpieczeństwa. I to właśnie od ponad 95 lat robimy. I w tej trudnej pracy oczekujemy wsparcia zarówno od władz państwowych jak i partnerów społecznych.

 

Jednym z akcentów obchodu tego dnia w Polsce będzie  uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy, które odbędzie się 28 kwietnia o godz. 11.00 w Sejmie. Głównym tematem obrad będą programy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie. Konferencję swoim patronatem objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym z okazji tegorocznego “World Day for Safety and Health at Work 2014 – Apr 28”,  raportem MOP/ILO: Safety and health in the use of chemicals at work. (do pobrania – wcms_107823 )

 

źródło –

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=77FE2475DC8F3246C1257CC50049F551

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.