Uroczystość powołania przez Marszałek Sejmu nowych członków Rady Ochrony Pracy.

20 stycznia 2020 | Bez kategorii

– Wasze stanowiska, wasze zdanie i opinie w wielu kwestiach, dotyczące prawa pracy w ogóle, są niezwykle ważne. Życzę Państwu, żebyście dokładali staranności i dużej rzetelności w codziennej pracy – powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas odbywającej się 20 stycznia w Sejmie uroczystości powołania nowych członków Rady Ochrony Pracy XI kadencji. W wydarzeniu udział wzięli m.in. wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Włodzimierz Czarzasty.   

 

Marszałek Witek podczas uroczystości podkreśliła, że Rada Ochrony Pracy to wyjątkowa instytucja, która pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia. Nowo powołanym członkom Rady pogratulowała również wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha, która zaznaczyła, że pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy w Polsce i niskiego bezrobocia jest wiele do zrobienia w zakresie warunków pracy. – Jestem przekonana, że dzięki również pracy ROP, warunki pracy, bezpieczeństwo pracy, będą się nadal poprawiać, a rynek pracy będzie coraz bardziej przyjazny pracownikom, a przede wszystkim rodzicom – powiedziała wiceminister Socha.

 

Natomiast Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wyraził przekonanie, że kwalifikacje i doświadczenie zawodowe członków ROP są „gwarancją realizacji działań stojących przed tym ciałem”. – Wypracowane przez członków Rady stanowiska oraz cenne wnioski i opinie stanowią duże wsparcie dla pracy PIP, ponieważ trafnie definiują i wskazują potrzeby społeczne i kierunki rozwoju działań – zaznaczył.

 

Na koniec uroczystości przewodniczący ROP Janusz Śniadek przypomniał, że misją Rady oraz Państwowej Inspekcji Pracy, nad którą ROP sprawuje nadzór, jest budowanie poczucia bezpieczeństwa ochrony zdrowia pracowników. Ocenił, że ochrona pracy jest nieustannie ważna, m.in. w związku ze zmieniającymi się technologiami.

 

Marszałek Sejmu powołał ROP XI kadencji (2020 – 2024) w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Janusz Śniadek – poseł.

 

Zastępcy przewodniczącego: Zbigniew Janowski – zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Danuta Koradecka – zgłoszona przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł, Zbigniew Żurek – zgłoszony przez Związek Pracodawców Business Centre Club.

 

Sekretarz: Bożena Borys-Szopa – poseł.

 

Członkowie: Paweł Bejda – poseł, Karol Bielski – zgłoszony przez Zrzeszenie Prawników Polskich, Elżbieta Bożejewicz – zgłoszona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Anita Czerwińska – poseł, Krzysztof Gadowski – poseł, Renata Górna – zgłoszona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Cezary Kaźmierczak – zgłoszony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Kazimierz Kimso – zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Kazimierz Kleina – senator, Janusz Kowalski – zgłoszony przez Związek Rzemiosła Polskiego, Jacek Męcina – zgłoszony przez Konfederację Lewiatan, Krzysztof Michałkiewicz – zgłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mieczysław Morawski – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Bogusław Motowidełko – zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Jan Przywoźny – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, Urszula Rusecka – poseł, Michał Seweryński – senator, Wojciech Szarama – poseł, Ryszard Terlecki – poseł, Dariusz Trzcionka – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, Jan Wojtyła – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Magdalena Wróbel – zgłoszona przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Adrian Zandberg – poseł, Wiktor Marek Zawieska – zgłoszony przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną. (…)

 

źródło – http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=6E7FD1191037F9EFC12584F500479776


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.