Warto znać. Nowy przewodnik Komisji Europejskiej w obszarze BHP dla każdego przedsiębiorcy i nie tylko.

16 lutego 2017 | Bez kategorii

BlobServletNie samym chlebem żyje człowiek. W gąszczu faktycznych i pozornych zmian, przeróżnych kadrowych karuzeli i medialnych doniesień,  warto od czasu do czasu rozglądnąć się dookoła i stwierdzić, że w dziedzinie ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy   (a przypomnieć wypada, iż generalnie inspekcje pracy w Europie tym się zajmują) świat idzie nieustannie do przodu, i dużo się w tym obszarze dzieje. Kto nie idzie do przodu ten niestety się cofa. Jest to wiadomość niewątpliwie bardzo optymistyczna.

 

Podobnie optymistyczną  wiadomością jest to, iż poprzez stronę internetową SIPRP mamy zaszczyt jako pierwsi udostępnić P.T. polskiej publiczności wydany przed dwoma miesiącami przewodnik Komisji Europejskiej „Health and safety at work is everybody’s business. Practical guidance for employers”.

 

MarianeThyssenJest to publikacja bardzo ciekawa i niewątpliwie użyteczna. Wskazuje też na europejskie trendy w ochronie pracy, którym – czy się to komuś podoba czy nie – również podlegamy. Wstępem  publikację tę opatrzyła Marianne Thyssen – Komisarz KE odpowiedzialna  za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników. I poniżej ten wstęp in extenso przytaczamy, zachęcając do lektury całości, stosowania w praktyce oraz przekazywania publikacji wszystkim innym zainteresowanym osobom. Dostępna jest ona w domenie publicznej Komisji Europejskiej. ……

Jest mi bardzo miło przedstawić ten praktyczny przewodnik, który Tobie pracodawco  pomoże skutecznie zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), zgodnie z prawem Unii Europejskiej.

Właściwa ochrona zdrowia i bezpieczeństwa po prostu ma sens. Zarówno, gdy jesteś częścią wielonarodowej korporacji, jak i gdy jesteś właścicielem mikroprzedsiębiorstwa –  mniejsza liczba wypadków przy pracy i chorób przekłada się bezpośrednio na lepsze wyniki  działania Twojej firmy. Bezpieczne i higieniczne warunki  pracy zwiększają motywację i zaangażowanie pracowników.

Właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy są również doskonałą wizytówką dla Twojej firmy, która może pomóc pozyskiwać nowe talenty, klientów i inwestorów.

Dzięki przeprowadzonej niedawno ocenie prawodawstwa UE w dziedzinie BHP, dowiedzieliśmy się, że niestety prawo to nie zawsze w praktyce dobrze działa. W europejskich firmach można zapobiec znacznie większej liczbie wypadków i chorób związanych z pracą. W krajach UE, tylko w  2013 roku, co najmniej 300 milionów dni roboczych zostało utraconych właśnie z  powodu wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą.

Nie wynika to z  braku dobrej woli ze strony pracodawców. Przeciwnie, ocena pokazała nam potrzebę coraz powszechniejszego i lepszego informowania i udostępniania  narzędzi do wspierania skutecznego wdrażania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej europejskiej firmie – dużej i małej.

Dobrą wiadomością jest to, że zarządzanie BHP nie musi być skomplikowane! Proste środki mogą często wpłynąć na znaczną poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, często nawet nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych ekspertyz aby móc zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zdecydować, jak im przeciwdziałać. Zazwyczaj wystarczający jest zdrowy rozsądek.

W tym dokumencie możesz znaleźć wiele prostych i konkretnych wskazówek, pomocnych w praktycznym wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie BHP.

Odnosi się on do takich kwestii, jak obowiązek  oceny ryzyka zawodowego,  środki ochronne i szkolenia. Publikacja zawiera przykłady i ilustracje, a także pomocne linki, takie jak np. do interaktywnego narzędzia Risk Assessment Online (OiRA), udostępnionego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao. Dokonanie  oceny ryzyka generowane przez OiRA lub równoważne narzędzie informatyczne,  w wielu przypadkach może okazać się wystarczające dla  wywiązania się z obowiązku oceny ryzyka zawodowego.
Wszyscy przekonani jesteśmy tak samo:  rzeczywiście zdrowie i bezpieczeństwo w pracy jest sprawą każdego człowieka!

Mam nadzieję że uznasz ten praktyczny przewodnik za użyteczny.

Z naszej strony dedykujemy osobom zarządzającym wszelkiego szczebla, zarządzającym – rzecz jasna – ludźmi,  10 „złotych” (a nawet jak napisano „platynowych”) reguł zarządzania. Do zastosowania nie tylko w firmach przemysłowych czy handlowych.

 

do pobrania:

 

10 reguł zarządzania – Ten Planinun Rules for better Management

 

przewodnik – Brochure Health Security web


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.