Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2019! Podsumowanie siódmego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

30 grudnia 2018 | Bez kategorii

Kończy się rok 2018 – siódmy już rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. O najważniejszych działaniach podejmowanych w Waszym imieniu przez Zarząd Główny staraliśmy się  informować Was na bieżąco.

  

Staramy się rzetelnie informować o najważniejszych dla naszego środowiska sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka komentować je na stronie internetowej. Codziennie odwiedza ją od kilkudziesięciu do kilkuset osób, również z tak zwanych kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych. Fragmenty naszych publikacji odnajdujemy w artykułach prasowych, materiałach parlamentarnych, wystąpieniach posłów i senatorów wygłaszanych z trybuny sejmowej czy senackiej, gdyż od kilku już lat nasze stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO), reprezentująca środowisko inspektorów pracy, jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy i różne gremia decyzyjne.

 

O uważnej lekturze naszych publikacji świadczyć może kierowana do Zarządu korespondencja. Z różnych stron Polski kierowane są do nas różne sygnały i informacje, również (niestety) listy anonimowe. Nie mamy ani prawa, ani ambicji większością tych spraw się zajmować. Działamy społecznie, a ramy naszego funkcjonowania określa prawo i statut Stowarzyszenia.  Kolejny rok zdaje się potwierdzać, że paradoksalnie, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju, czyli działać w najbliższym naszym otoczeniu i w kręgach zajmujących się zawodowo ochroną pracy w Polsce. ….

 

Problemy funduszu płac naszej instytucji i rozwarstwienia wynagrodzeń inspektorów pracy oraz systemu przydziału nagród gościły zarówno na naszej stronie internetowej jak i w mediach równie często, jak w 2017 r. Tradycyjnie kierowaliśmy pisma do Sejmu i Senatu mające na celu zapewnienie dodatkowych środków w budżecie PIP.  W obecnych uwarunkowaniach wątpliwe jest jednak że działania te zakończą się sukcesem.  Niezależnie od tego największym obecnym wyzwaniem zarówno dla Kierownictwa urzędu jak i strony społecznej jest reforma obecnego systemu wynagradzania w Państwowej Inspekcji Pracy – na bardziej dostosowany do obecnych realiów i bardziej sprawiedliwy.

 

Staraliśmy się także informować opinię publiczną i uspokajać nastroje np. w kwestii medialnego faktu „buntu inspektorów pracy” dotyczącego tzw. „dyżurów niedzielnych” –  przedstawiając sprawę także w mediach ogólnopolskich taką jaką była. Podobne działania podejmowaliśmy w kwestii nowelizacji ustawy o PIP obejmującej składanie przez inspektorów pracy nowego rodzaju oświadczeń.

 

W mijającym roku kontynuowaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z Polskim Towarzystwem Ergonomicznym i wzorem lat poprzednich także i w tym roku braliśmy udział w konferencjach oraz seminariach. Informowaliśmy czytelników strony m. in. o wielu projektach aktów prawnych dotyczących działalności inspektorów pracy oraz opiniowaliśmy w toku procedowania projekty ustaw dotyczących działalności inspektorów pracy,  w tym projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, czy też Kodeksu pracy. Kontynuowaliśmy także współdziałanie  z większością reprezentujących ogół pracowników PIP organizacji związkowych. 

 

Jako swoiste signum temporis traktujemy trwające od dwu lat praktyczne zamrożenie relacji naszej organizacji społecznej z głównym inspektorem pracy oraz Głównym Inspektoratem Pracy in corpore, czy też brak zaproszenia na którąkolwiek z licznych „uroczystych gali” organizowanych za budżetowe pieniądze na różnych szczeblach Inspekcji z okazji  jubileuszu 100-lecia powołania Państwowej Inspekcji Pracy. Przyjęliśmy to z należną pokorą, szczególnie że znaleźliśmy się w licznym i coraz liczniejszym towarzystwie .

 

Wciąż zabiegamy o zasadniczo inne niż dotychczas definiowanie zadań PIP w planie pracy na kolejne lata – poprzez odejście od oderwanego od rzeczywistości i archaicznego w swojej istocie pojęcia „ilości kontroli”.  Wszak poza czynnościami służbowymi, które da się zdefiniować pojęciem „kontrola”, inspektorzy pracy realizują wiele  innych czynności, które choć powinny, to jednak do tej pory nie były i wciąż nie są wystarczająco brane pod uwagę  przy „rozliczaniu” inspektorów pracy, system opiera się wciąż  liczy na liczbie przeprowadzonych kontroli i wydanych „na jedną kontrolę” środków prawnych. Nadal brak jest pomysłu na redefinicję podstawowych wskaźników w układzie budżetu zadaniowego PIP. Dyskusja w tej kwestii  jak nagle się pojawiła tak nagle zniknęła. I tu wciąż liczymy na inicjatywę gruntownie odnowionej w duchu nowej rzeczywistości Rady Ochrony Pracy X kadencji.

 

Pracujemy wytrwale na niwie odbudowywania pamięci historii i tradycji inspekcji pracy w Polsce. Z ubolewaniem i konsternacją stwierdzamy przy tym, że negatywne stanowisko w sprawie naszej inicjatywy, aby w roku jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Godło RP zostało należycie wyeksponowane na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy – zostało, wzorem poprzedników, podtrzymane także przez obecne kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy. Nie zrezygnowaliśmy jednak z tej idei i nie rezygnujemy też z działań na rzecz przywrócenia inspektorom pracy prawa do posługiwania się wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej w najważniejszych drukach urzędowych i pismach kierowanych do obywateli. Póki co, mimo kończącego się już roku jubileuszowego nasz urząd wśród państwowych instytucji kontrolnych stanowi pod tym względem, niestety, niezbyt chlubny wyjątek.

 —

Mamy nadzieję na stałe powiększanie się grona członków i sympatyków SIPRP i aktywne wsparcie środowiska w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach. Każdy z nas na pewno zna osoby nietuzinkowe, które chciałby widzieć w gronie członków Stowarzyszenia, a być może osoby te czekają na kontakt, propozycję lub zachętę. Również my jako Zarząd Główny SIPRP – zachęcamy  i zapraszamy wszystkie osoby identyfikujące się ze statutowymi celami naszego Stowarzyszenia, a chcące służyć całej społeczności inspektorów pracy – do wstąpienia do naszej organizacji. Zachęcamy też  do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej strony internetowej, zapoznawania się z zamieszczanymi tu informacjami.

 

Koleżanki i koledzy! Formalności związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia są minimalne. Wystarczy przesłanie na adres mailowy SIPRP znajdujący się na naszej stronie głównej danych kontaktowych, wystarczy telefon na jeden z podanych tam numerów, a my pomożemy dopełnić pozostałych formalności.

 

Zachęcamy w dalszym ciągu czytelników do przesyłania do Redakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego napisanych przez Was tekstów, które waszym zdaniem winny zostać opublikowane. Zachęcamy także do zamieszczania swoich komentarzy.

Naszym mottem jest łacińska sentencja, iż zgoda obywateli to mur obronny miasta. Nasze działanie to nawoływanie do takiej zgody i przemawiania w naszych sprawach wspólnym głosem.

Informujemy, że niewielkie koszty funkcjonowania Stowarzyszenia pozwalają na pozostawienie obniżonej o 50% wysokości składki członkowskiej także na 2019 r., która tak, jak w roku 2018 wynosić będzie 5 zł miesięcznie, czyli 60 zł rocznie.

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym, 2019 Roku. Do siego roku!

życzy

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.