Wystarczyło trzy lata korespondencji. Minister Administracji i Cyfryzacji zniesie obowiązek prowadzenia przez PIP tzw. metryk spraw administracyjnych.

04 października 2015 | Bez kategorii

SIPRP - logo

 

Jak się okazuje – wytrwałość jednak popłaca. W ramach konsultacji publicznych do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej trafił projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu spraw, których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony (z daty 17.09.2015 r). W akcie tym wyłącza się z tego obowiązku m.in. decyzje administracyjne wydawane przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Przypomnieć wypada, iż jesteśmy chyba pierwszą organizacją formalnie zaangażowaną w rozwiązanie tego problemu, gdyż już wkrótce po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.03.2012 r, w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony – pismem z 16.04.2012 r. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wystąpiło do ówczesnego Ministra Administracji i Cyfryzacji – Michała Boniego z wnioskiem o pilne znowelizowanie wydanego przez niego rozporządzenia, tak aby znieść obowiązek zakładania i aktualizacji metryk dla decyzji administracyjnych wydawanych przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy. ….

 

Zaznaczyć również należy, że większość pokrewnych Państwowej Inspekcji Pracy instytucji kontrolnych, jeszcze przed wydaniem tego rozporządzenia skutecznie wpłynęła na wyłączenie w całości lub w części z obowiązku zakładania i aktualizacji metryk spraw. W trakcie obowiązywania tego aktu, w Państwowej Inspekcji Pracy udało się znaleźć rozwiązanie eliminujące konieczność tworzenia metryk w formie papierowej dla większości wydawanych nakazów.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej od początku swego funkcjonowania wzywa do uproszczania procedur administracyjnych, zmniejszenia obciążeń biurokratycznych, a co za tym idzie zwiększeniem efektywności funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy. I właśnie z punktu widzenia racjonalności wydatkowania środków publicznych i efektywności działania organu państwa, kontrolującego przestrzeganie  podstawowych, gwarantowanych w Konstytucji praw obywatelskich – oczywista  jest nieproporcjonalność środków niezbędnych do wywiązania się tego ustawowego obowiązku w odniesieniu do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw.

 

Realizując więc zadania statutowe, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  wyraziło opinię co do tego projektu, który zgodny jest z wnioskiem SIPRP, i przesłało ją wnioskodawcy.

 

do pobrania

 

pismo do konsultacji i opiniowania

 

skan opinii

opinia SIPRP str 1

opinia SIPRP str 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizacja 12.11.2015r

linki do stanowisk na stronie RCL

 

stanowisko SIPRP – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/12276851/12309397/12309400/dokument190141.pdf

stanowisko GIP – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/12276851/12309397/12309400/dokument190138.pdf

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 5 do wpisu “Wystarczyło trzy lata korespondencji. Minister Administracji i Cyfryzacji zniesie obowiązek prowadzenia przez PIP tzw. metryk spraw administracyjnych.”

 • 1 myślący napisał(a):

  Wystarczyły trzy lata… Ja to widzę inaczej. Obecna władza jest tak butna i bezczelna, że trzeba, aż prawie całej kadencji oraz widma upadku, aby wycofać z jednej swojej głupiej decyzji. A takich bezczelnych idiotyzmów przeciwko sprawnemu państwu są masy i ciągle trwają

 • 2 ROMEK napisał(a):

  Ale będziemy mieli elektroniczny obieg dokumentów 🙂
  Metryki przy tym to pryszcz.
  Hydra ma wiele odrastających głów 🙁

 • 3 wawa napisał(a):

  Skoro nawet o likwidację metryk nie wystąpiło kierownictwo – to jak mogło wnosić o podwyżki, zmianę powojennego regulaminu wynagradzania, zmianę durnych upoważnień, zmianę przymusowego systemu utrzymania OSpip zbędnymi szkoleniami, zmianę systemu awansów, podwyżek, specjalizacji; czy zmienić sposób zatrudniania.
  Pozdrowienia z W-wy dla SIPRP.

 • 4 bryyan napisał(a):

  Ja nie wiem jak brać inspektorska myśli. W naszym państwie każdy kierownik centralnego urzędu czuje się jak Kasztelan na kasztelu. Co ktoś będzie mu mówił co ma zrobić skoro on wie co najlepsze dla urzędu i instytucji. Żeby kierować PI-em trzeba mieć praktykę. Zagadka – kto z GIP-a ma praktykę kontrolną. No chyba, że z czasów przed 25-ma latami (z przeszłej epoki)

 • 5 lub napisał(a):

  Drodzy dyskutanci! Czyżbyście nie wyczuwali zawartego w tytule mocnego sarkazmu…
  To „aż” trzy lata.
  A ile lat potrzeba żeby GIP zmienił swoje surrealistyczne i obśmiewane powszechnie stanowisko w sprawie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli, albo że Konwencja 81 nie obejmuje usług komercyjnych.
  Tylko pięć, a może „tylko” dziesięć lat.
  Ale co to jest w porównaniu do wieczności…