Zaproszenie Instytutu Nauk Prawnych PAN.

07 lipca 2013 | Bez kategorii

Z przyjemnością czynimy zadość prośbie organizatorów o opublikowanie na www. siprp.pl  – poniższej informacji:

 

Polska Akademia NaukInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Zakład Prawa Pracy zaprasza na konferencję „Przedstawicielstwa pracownicze. Stan obecny i tendencje zmian” która odbędzie się w Warszawie w dniach 4 i 5 października 2013 r. Głównym celem imprezy oprócz wystąpień wybitnych przedstawicieli nauki, będzie dyskusja na temat aspektów praktycznych z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracodawców.

 

Wspólnie poszukiwać będziemy rozwiązań zmierzających do racjonalizacji obowiązującego prawa, zwłaszcza w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, stworzenia neutralnego forum partnerów społecznych do wymiany poglądów o roli związkowych i pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych, a także opracowania najlepszych praktyk współpracy ze związkami zawodowymi…..

 

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie tematyce związków zawodowych i innych form przedstawicielstwa pracowniczego, natomiast drugi odbywać się będzie się pod hasłem dylematów działania związków zawodowych – konflikt czy współodpowiedzialność za zakład pracy. Jednym z ważniejszych tematów konferencji będzie także dyskusja o tendencjach w rozwoju zbiorowego prawa pracy w Unii Europejskiej. Konferencja będzie zarazem inauguracją projektu Zakładu Prawa Pracy INP PAN tj. Forum Zbiorowego Prawa Pracy.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu w szczególności osoby, które zajmują się naukowo zbiorowym prawem pracy oraz praktyków – adwokatów, radców prawnych, dyrektorów działów prawnych, działów HR, przedstawicieli związków zawodowych, rad pracowników. Udział w konferencji jest odpłatny. Koszt uczestnictwa to 350 zł netto. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Bliższe informacje dotyczące konferencji, w tym jej szczegółowy program są dostępne na stronie www.inp.pan.pl. Zapisy już trwają i zakończą się 15 września 2013 roku.

Prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres konferencjezppinppan@gmail.com.

palac-staszica

 

Koordynatorzy konferencji:

adw. Joanna Jasiewicz

dr Lena Krysińska-Wnuk
Miejsce:

Pałac Staszica, Sala Lustrzana

ul. Nowy Świat 72, Warszawa

 

Serdecznie zachęcamy do udziału, szczególne z uwagi na zacne grono wykładowców:  prof. prof. Krzysztof Baran, Bogusław Cudnowski, Władysław Czapliński, Ludwik Florek, Juliusz Gardawski, Zbigniew Hajn,  Arkadiusz Sobczyk, Jerzy Wratny.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.