Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – tematem doktoratu.

20 marca 2012 | Bez kategorii

 


W dniu 26 marca 2012 roku o godz. 11.00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Sali im. W. Kwaśniewicza, ul. Grodzka 52 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr  Ewy Jaglarz

pt. “ Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy województwa małopolskiego. Analiza wybranych aspektów zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki miejsc pracy

Promotor – Prof.dr hab. Jacek Wódz, Recenzenci – Prof.dr hab. Krzysztof Frysztacki;  Prof.dr hab. Kazimierz Frieske

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 3


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.