33 lata temu w Gdańsku podpisano porozumienie między komisją rządową a komitetem strajkowym.

31 sierpnia 2013 | Bez kategorii

images31 sierpnia 1980 r. w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów a delegacją rządu PRL. Porozumienia sierpniowe, których skutkiem było zalegalizowanie NSZZ „Solidarność” i innych niezależnych związków zawodowych, stały się początkiem końca komunizmu i systemu pojałtańskiego.

 

Jest to również początek odrodzenia się inspekcji pracy jako niezależnego organu kontroli państwowej. Zaledwie pół roku po podpisaniu porozumień sierpniowych uchwalona została ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy została utworzona w dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. 14 marca 1981 r. ….

 

W 2003 lista 21 postulatów strajkowych, wywieszona na bramie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, wpisana została na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCOPamięć Świata

 

9835ae09-10e3-4ba4-a672-5c1f214bd3af.fileCzy postulaty te to dzisiaj anachronizm? Dzisiaj na te pytanie różnie odpowiadają różne siły polityczne. Od wielu z nich, szczególnie ostatnio przyszło nam gwałtownie odchodzić np. od idei: zapewnienia wszystkich wolnych sobót, obniżenia wieku emerytalnego dla mężczyzn do 55 lat a dla kobiet 50 lat, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich dzieci, poprawy funkcjonowania służby zdrowia…

 

Pamiętajmy…

 

Zarząd Główny SIPRP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.