Budżet PIP na 2019 r. jednak wyższy od zeszłorocznego.

17 marca 2019 | Bez kategorii

Już prawie dwa miesiące temu dobiegły końca prace parlamentarne nad ustawą budżetową na 2019 r. – w tym oczywiście również nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy. Ponieważ nad sprawą zapadła głęboka cisza – niniejszym pozwalamy sobie krótko podsumować ostatnie działania, a także ich efekty.

 

Posłowie przyjęli ustawę budżetową na 2019 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 16.01.2019 r.  Następnie nad ustawą budżetową debatował Senat. W izbie wyższej Parlamentu senatorowie Jan Rulewski i Leszek Czarnobaj wnieśli poprawkę mającą na celu zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy o 30 milionów złotych – z przeznaczeniem ich na wzrost wynagrodzeń pracowników PIP. Niestety poprawka ta nie została przyjęta, i w dniu 24.01.2019 r. Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy budżetowej bez poprawek. Ustawa budżetowa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. ….

 

Przypominamy, że w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., który jesienią 2018 r. wpłynął do Sejmu (druk sejmowy 2864), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęta była zaproponowana przez głównego inspektora pracy kwota 350 560 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 324 621 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 343 235 tys. zł. (w roku poprzednim było to 315 626 tys. zł).

 

Po pracach parlamentarnych w planie wydatków PIP zostało 338 863 tys. zł, a na wydatki bieżące, a więc m.in. na wynagrodzenia pracowników PIP przewidziano z tego kwotę 331 822 tys. zł 

 

Jest to w sumie o 14 242 tys. zł  więcej (w planie wydatków PIP) niż w budżecie PIP na 2018 r. i o 16 196 tys. zł więcej  na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia.

 

Należy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego realnego wzrostu środków na wynagrodzenia w Państwowej Inspekcji Pracy.  Także i tym razem Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP miało zaszczyt aktywnie uczestniczyć w tej, zainicjowanej już przed 6 laty akcji społecznej.

 

Mamy nadzieję, że obecny budżet pozwoli na podjęcie konkretnych działań skutkujących zmniejszeniem, a w perspektywie likwidacją narastającego od wielu lat problemu nieuzasadnionych dysproporcji w wynagrodzeniach inspektorów pracy, co w instytucji stojącej na straży przestrzegania przepisów prawa pracy – absolutnie nie powinno mieć miejsca. Jesteśmy przekonani, iż zarówno kierownictwu urzędu, jak i partnerom społecznym – wyzwaniu temu uda się sprostać.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.