Byliśmy. Konferencja „Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu”

20 maja 2012 | Bez kategorii

 

W dniu 17 maja 2012 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie  odbyła się konferencja  „Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu”, zorganizowana  przez Uniwersytet Papieski  Jana Pawła II w Krakowie oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Zaproszonych gości, przywitał w imieniu organizatorów ks dr Marek Leśniak.

Słowo wstępne wygłosił (co świadczy o randze wydarzenia) – J. Em. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski. Ksiądz Kardynał podniósł m.in. kwestię odpowiedzialności jednostki za podejmowane decyzje, a szczególnie odpowiedzialności za los powierzonych sobie ludzi. Stwierdził również, że  kształt Państwa zależy od konkretnych osób, którzy podejmują decyzje.  Wskazał na idee godności  człowieka, solidarności i dobra wspólnego. Warta zapamiętania jest myśl Jana Pawła II, iż obecnie świat potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli…

Ze szczególnie interesujących wystąpień pozwalamy sobie wspomnieć wykład ks. dr hab. Jana Żelaznego prof. z UPJPII Kraków „Hipoteka społeczna u Ojców Kościoła”. Główną myśl przyjmowanych wówczas powszechnie poglądów Św. Jana Chryzostoma i Św. Augustyna wyrazić można zdaniem, iż cokolwiek posiadamy: np. majątek, władza – tak naprawdę nie do nas należy. Jest to nam użyczone. Nasze posiadanie, nasz majątek, nasza władza – to swoista pożyczka inwestycyjna. I za tę pożyczkę musimy spłacać odsetki, tym większe, im więcej dóbr nam użyczono.

Nieco anegdotycznie, nawiązując do naszych współczesnych działań w zakresie powszechnego obecnie nie wypłacania w terminie wynagrodzeń lub bezpodstawnego ich obniżania, warto przekazać spostrzeżenie ks. prof. J. Żelaznego, iż w kanonach penitencjarnych tamtych czasów (tj. IV-V w), takimi samymi grzechami kardynalnymi, powodującymi wyłączenie ze wspólnoty były: zabójstwo i nie wypłacenie należnego wynagrodzenia.

Zainteresowanych pełnym zapisem wygłoszonych referatów zapraszamy do odwiedzin na stronie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

Organizatorom konferencji, szczególnie ks. Przemkowi Królowi bardzo dziękujemy za skierowane do SIPRP zaproszenie.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Byliśmy. Konferencja „Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu””

  • 1 m napisał(a):

    Należy zastanowić się czy kościół faktycznie popiera robotników… Moim zdaniem nie bardzo. Każdy z nas widzi na co dzień bogacenie się kościoła. zgadzam się z kard. S. Dziwiszem – wszystko zależy od konkretnych osób. Konkretnych, tzn, mających na uwadze dobro ogółu. Nikt nie ma prawa kosztem sfery budżetowej łatać dziury w budżecie państwa. Należy wreszcie w należyty sposób, poparty czytelną procedurą prowadzić działalność inspekcyjną. należy doprowadzić do takiego stanu prawnego, aby podwykonawcy otrzymywali swoje należności od generalnego wykonawcy. Wtedy poprawi się na pewno sytuacja pracowników.