Drugi rok działalności naszego Stowarzyszenia. Podsumowanie i …prezent na 2014 r.

31 grudnia 2013 | Bez kategorii

Minął właśnie drugi rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Za nami kolejne, być może drobne sukcesy, ale też i pewne porażki.  O podejmowanych przez Zarząd SIPRP w Waszym imieniu działaniach informowaliśmy  Was na bieżąco. 

 

Radujemy się, że nasza wspólna obywatelska inicjatywa i podejmowane działania cieszą się  coraz większym zainteresowaniem i poparciem środowiska inspektorów pracy.  Z satysfakcją obserwujemy, że Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO), reprezentująca środowisko inspektorów pracy, jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy i różne gremia decyzyjne.

 

W bieżącym roku staraliśmy się na bieżąco  (nie licząc listopadowej awarii serwera), a przede wszystkim rzetelnie informować  o najważniejszych dla nas sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka je komentować. Nasza strona internetowa  jest nowoczesną formą przekazu informacji, a także wymiany myśli, zdań i poglądów. Zachęcamy czytelników do dalszego przesyłania do Redakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego napisanych przez Was tekstów, które w Waszej opinii powinny zostać opublikowane. Zachęcamy także do zamieszczania swoich komentarzy. …..

 

Z ważniejszych akcji prowadzonych przez  Stowarzyszenie w 2013 r. wspomnieć należy – skierowanie petycji do Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP o ratyfikację protokołu dodatkowego do Konwencji nr 81 (inicjatywa ta nie spowodowała jednak żadnej reakcji ROP), a także skierowanie dwu petycji do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o podjęcie działań w celu ratowania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, którego zły stan wynika z błędnej decyzji byłego kierownictwa GIP oraz trwającego powszechnego zamrożenia funduszu wynagrodzeń. W tym roku udało się nam zaktywizować w tej sprawie dość sporą gromadkę parlamentarzystów.

 

Nie zrezygnowaliśmy także z działań na rzecz przywrócenia inspektorom pracy prawa do posługiwania się godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa ta jak się wydaje zmierza w dobrym kierunku. Pomimo negatywnej opinii byłej już głównej inspektor pracy p. Anny Tomczyk, godło państwowe „po cichu” wprowadzono do pism podpisywanych przez kolejną grupę inspektorów (nie będących zresztą organami PIP), tj. zastępców okręgowych inspektorów pracy, którym dotychczas tego prawa nie przyznano. Czekamy na logiczny i niechybny ciąg dalszy. I nie jesteśmy w tym oczekiwaniu odosobnieni – nasz pogląd „w sprawie orła” podziela także ogół pracowników PIP reprezentowanych przez największe organizacje związkowe.

 

Jak się wydaje pomyślny finał znajdzie też wykpiona przez nas niemiłosiernie sprawa słynnych metryk decyzji administracyjnych, którymi uraczył nas były minister administracji i cyfryzacji. Liczymy na to, i otrzymaliśmy już nieoficjalne informacje, że w wyniku m.in. naszego apelu – ten biurokratyczny obowiązek w odniesieniu do inspektorów pracy ma być zniesiony.

 

Prowadzimy w dalszym ciągu korespondencję w ważnych dla Was sprawach z instytucjami i organami państwowymi. Wystąpiliśmy np. o opinię Prezydenta RP w sprawie używania przez organa państwa wizerunku orła w decyzjach i wystąpieniach, a także pismach kierowanych do obywateli, skierowaliśmy wniosek do Prezesa Rady Ministrów o wskazanie właściwej władzy o której mowa w art. 26 Konwencji Nr 81 i o określenie, czy w Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami tej Konwencji objęto także przedsiębiorców usług komercyjnych, zapytaliśmy się Ministra Finansów o mechanizmy podziału funduszu wynagrodzeń w instytucjach państwowych, zwracamy się do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie zapytania do Sądu Najwyższego o zakres stosowania w RP Konwencji Nr 81 MOP.

 

Opiniowaliśmy w toku procedowania projekty szeregu ustaw dotyczących działalności inspektorów pracy, zaś w sprawie projektu ustawy o ochronie „whistleblowerów” jesteśmy jednym z głównych partnerów Fundacji Stefana Batorego.

 

Wzorem lat poprzednich także i w tym roku braliśmy udział w konferencjach oraz seminariach. Rozwija się systematyczna i bardzo obiecująca współpraca z Polskim Towarzystwem Ergonomicznym w obszarze ergonomii oprogramowania (ach ten koszmarny Navigator!). Zaś po raz pierwszy (i to jest godne podkreślenia) wraz z przewodniczącymi organizacji związkowych działającymi w PIP, Prezes naszego Stowarzyszenia brał udział w naradzie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu i przekazał tam Wasze stanowisko w sprawie projektu zarządzenia dotyczącego ocen inspektorów pracy, którego wprowadzenie w proponowanej wersji udało się powstrzymać.

 

Bardziej niż w poprzednim roku zaznaczyliśmy swoją obecność w mediach:  np. obszerny wywiad z Prezesem SIPRP zamieścił miesięcznik Atest – Ochrona Pracy, wzmianki o naszych inicjatywach i opiniach zamieściły m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i Dziennik Polski, a nawet nasz branżowy „Inspektor pracy”. Nikogo już nie dziwi cytowanie naszych stanowisk przez komisje sejmowe,  zaś szczególną satysfakcję  sprawiło nam dwukrotne wspomnienie  o naszym Stowarzyszeniu „spod laski marszałkowskiej”, w toku plenarnego posiedzenia Sejmu RP.

 

Mamy zaszczyt w imieniu nas wszystkich reagować  na stronnicze lub nieprawdziwe informacje publikowane  mediach, dotyczące inspekcji i inspektorów.

 

Wymiernym efektem naszych propozycji będzie w 2014 r. wprowadzenie w całej Państwowej Inspekcji Pracy zmienionego wzorca „upoważnienia do kontroli”, a także odrębne rozliczanie tzw. czynności „quasikontrolnych” (rozliczanych analogicznie jak kontrole poprzez odrębne karty „Zn”). Traktujemy to jako wstęp do zasadniczo innego niż dotychczas sformułowania zadań PIP w planie pracy na 2015 r. – poprzez odejście od oderwanego od rzeczywistości i archaicznego w swojej istocie pojęcia „ilości kontroli”. I temu podstawowemu dla całej instytucji zagadnieniu, które musi mieć także odzwierciedlenie w „budżecie zadaniowym” – chcemy  w  2014r. poświęcić maksymalnie dużo uwagi i naszego społecznego czasu.

 

Postulowaliśmy także gruntowną zmianę procedur rozpatrywania w PIP tzw. skarg.    I tutaj także, w toku prac które w Głównym Inspektoracie Pracy już zapoczątkowano – mamy nadzieję być wysłuchanymi.

 

Naszym mottem jest łacińska sentencja, iż zgoda obywateli to mur obronny miasta. Nasze działanie to nawoływanie do takiej zgody i przemawiania w naszych sprawach jednym głosem.

 

Mamy nadzieję na stałe powiększanie się grona członków i sympatyków SIPRP i aktywne wsparcie środowiska w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach. 

 

Z przyjemnością informujemy, że po przeanalizowaniu kosztów naszego funkcjonowania, Zarząd Główny SIPRP podjął  uchwałę o obniżeniu także na 2014 r. o 50% składki członkowskiej, która tak jak w roku 2013 wynosić będzie 5 zł miesięcznie, czyli 60 zł rocznie.

 

Nieustająco zachęcajmy koleżanki i kolegów – inspektorów pracy do wstąpienia do SIPRP. Każdy z nas na pewno zna osoby nietuzinkowe, które chciałby widzieć w gronie członków Stowarzyszenia, a być może osoby te czekają na kontakt, propozycję lub zachętę.  Również my jako Zarząd Główny SIPRP – zachęcamy  i zapraszamy wszystkie osoby identyfikujące się ze statutowymi celami naszego Stowarzyszenia, a chcące służyć całej społeczności inspektorów pracy – do wstąpienia do naszej organizacji. Zachęcamy też  do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej strony internetowej, zapoznawania się z informacjami, zamieszczania merytorycznych komentarzy, a także do udziału w forum dyskusyjnym. Koleżanki i koledzy! Formalności związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia zredukowaliśmy do minimum. Wystarczy przesłanie na adres mailowy SIPRP znajdujący się na naszej stronie głównej danych kontaktowych, wystarczy telefon na jeden z podanych tam numerów, a my pomożemy dopełnić pozostałych formalności.

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym, 2014 Roku. Do siego roku!

 

życzy

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Drugi rok działalności naszego Stowarzyszenia. Podsumowanie i …prezent na 2014 r.”

  • 1 Nowy napisał(a):

    Ci którzy myśleli, że Stowarzyszenie nie przetrwa roku są pewnie rozczarowani – przetrwało nie 1 rok, ale już 2 lata i z determinacją godną podziwu aktywnie działa na rzecz środowiska inspektorów pracy. Nie ma się co przejmować, że nie wszystko to, co się założyło udało się osiagnąć. Z prowadzonych rozmów wynika, że wśród pracowników PIP wzrasta liczba osób, które popiera działania Stowarzyszenia i utożsamia się z nimi, jest dużo pozytywnej energi, jest dążenie do zmian na lepsze tych rozwiązań i procedur, które w wielu przypadkach są nieprzyjazne inspektorom pracy i jakoś nikt inny nie zabiega o ich zmianę.
    A z tego co wieść gminna niesie to podobno w kolebce Stowarzyszenia wybrano zakładowego społecznego inspektora pracy, który jest znany z podejmowania nowatorskich, odważnych działań.

  • 2 Kamil napisał(a):

    Dzięki Stowarzyszeniu do opinii publicznej coraz częśćiej trafia inne spojrzenie na dane zagadnienie, które dotyczy inspektorów pracy i poprzez komentarze pojawiła się też możliwość podzielenia opiniami na dany temat.